Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2352

Допоможіть,будь-ласка,знайти матеріал на тему: становлення і розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні. Бажано вказати посилання на електронні ресурси. Дуже дякую.

Бойко Юлія
2010-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

74.6(4УКР) С 69
Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти [Текст] : збірник наук. праць / Упоряд. І.В. Козубовська, О.В. Співаковський. - Ужгород : Мистецька лінія ; Херсон, 2002. - 328 с.

60.56(4УКР)П 58
Попович, Ганна Михайлівна.
Інституціалізація соціальної роботи в Україні [Текст] : монографія / Г.М. Попович. - Ужгород : "Гражда", 2003. - 184 с.

65.9(4УКР)27Л 84
Лукашевич, Микола Павлович.
Теорія і методи соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / М.П. Лукашевич; І.І. Мигович; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : МАУП, 2003. - 168 с. - Бібліогр.: с. 159- 164.
Свободны: ВЧЗ (1)

60.5С 69
Соціальна робота: технологічний аспект [Текст] : навч. посіб. / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола та ін. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 352 с.

74.6 С65
Сорочинська, Віра Євгенівна.
Організація роботи соціального педагога [Текст] : навч. посіб. / В.Є. Сорочинська ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - К. : Кондор, 2005. - 198 с.

65.27С69
Соціальна робота [Текст] : навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004
Ч. 1 : Основи соціальної роботи. - 2004. - 178 с. - Бібліогр.: с. 173-174.

65.9(4УКР)27М57
Мигович, Іван Іванович.
Теоретичні засади соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / І.І.Мигович, В.Ф.Жмир. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2007. - 414 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. у підрядк. прим.

65.27 Ш32
Шахрай, В. М.
Технології соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / В.М.Шахрай. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. - Бібліогр.: с. 458-461.

74.6 С69
Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. ; за ред. А. Й. Капська ; авт. кол.: А. Й. Капська ; О. В. Безпалько [та ін.]. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 488 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.27Т98
Тюптя, Лідія Тимофіївна.
Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 576 с. : табл. - Бібліогр.: с.558-574, наприкінці розд. та у підрядк. прим.

Лукашевич, Микола Павлович.
Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : учебник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. - К. : Каравела, 2009. - 368 с.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4