Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2353

Допоможіть знайти літературу та посилання для реферата на тему "Мовні засоби дискусії,полеміки".

Олена П.В.
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


81.411.1У-45
Українська мова [Текст] : енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови ; Редкол.: В.М. Русанівський та ін. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. - 824 с. : іл, табл., карти.

87.7 Ч -74
Чмут, Тамара Купріянівна. Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посібник / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка ; ред. І. М. Зварищук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2002. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Свободны: ВЧЗ (1)

87.7К 88
Кубрак, Олег Вікторович. Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст] : навч. посібник / О.В. Кубрак. - Суми : Університетська книга, 2001. - 208 с. : іл.

88.5 Щ 61
Щербан, Т. Д.
Теорія навчального спілкування і методики викладання [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Т.Д. Щербан; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Мукачево : Карпатська вежа, 2002. - 46 с.

81.411.1 Г 97
Гуць, Михайло Васильович. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : навч. посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. - 336 с. - Бібліогр.: с. 288- 290.

87.7 Ф 46
Фечко- Каневська, Олена Іванівна. Слово на добро [Текст] : етичні бесіди / О.І. Фечко- Каневська; Передмова Н. Ребрик. - Ужгород : Ґражда, 2004. - 236 с. : іл.

88.5Ф55
Філоненко, Мирослава Мирославівна. Психологія спілкування [Текст] : підруч. / М. М. Філоненко ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с.188-191 та у підрядк. прим.


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2