Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2364

допоможіть віднайти інформацію для написання реферату на тему "сутність та цілі аграрної політики держави

Андрій Валерійович
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)321 О61
Оподаткування сільськогосподарської діяльності [Текст] : справочное издание / Упоряд. Ж. Голуб, В. Проніна, Л. Бойко . - К. : [б. и.], 2003. - 88 с. : табл. + Додатки. - (Аграрна реформа).

65.9(4УКР)8 О 76
Осташко, Тамара Олексіївна. Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС [Текст] / Т. О. Осташко ; відп. за вип. С. Прокопенко. - К. : Ін-т Сільського Розвитку, 2005. - 72 с.

65.9(4УКР)32 Б48
Березівський, П. С. Організація виробництва в аграрних формуваннях [Текст] : навч. посіб. / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; За ред. П.С. Березівський ; Львівський держ. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 560 с. : табл. - Бібліогр.: с. 555-559.

К 65.632 Г 13
Газуда, Леся Михайлівна. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) [Текст] : научное издание / Л.М. Газуда ; М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : УжНУ : Медіум, 2004. - 216 с. : табл. + Додатки с. 183- 207. - Бібліогр.: с. 208-214.

67.9(4УКР)307 П 59
Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства [Текст] : сборник научных трудов / За ред. А.П. Гетьман, В.З. Янчук. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 644 с.

67.9(4УКР)307 З-51
Земельна реформа: питання і відповіді [Текст] : справочное издание. - К. : [б. и.], 2000. - 64 с. : іл + Додатки с. 54-59.

65.9(4УКР)32 Т57
Тонкощі маркетингу: поради сільському господареві [Текст] : общественно-политическая литература / Ред. М. Боянівська. - Київ : [б. и.], 2005. - 120 с. : Додатки. - (Аграрна реформа).

65.9(4УКР)32 М74
Могильний, Олексій Миколайович. Регулювання аграрної сфери [Текст] : [Монографія] / О.М. Могильний ; Національна академія наук України, Інститут економічного прогнозування. - Ужгород : ІВА, 2005. - 400 с. : табл. - Бібліогр.: с. 381-391.

65.9(4УКР)32 М80
Мороз, Олена Омелянівна. Інституціональна система аграрної економіки України [Текст] : монографія / О.О. Мороз ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. - 438 с. - Бібліогр.: с. 403-437.

67.9(4УКР)307.1 А25
Аграрне право України [Текст] : підручник / Н.О. Багай та ін.; За ред. О.О. Погрібний ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Істина, 2006. - 448 с.

67.9(4УКР)307.1 Ж94
Жушман, В. П. Аграрне право та законодавство України. (В питаннях та відповідях) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В.П.Жушман. - Х. : Одіссей, 2006. - 736 с. : мал. + Додаток с. 144-730.

65.32 О-78
Островський , П. І. Аграрний маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П.І. Островський ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 220-223.

65.9(4УКР)32 А25
Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції [Текст] : монографія / М. Бетлій [та ін.] ; за ред. О. М. Бородіна ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - Ужгород : ІВА, 2006. - 496 с.

65.9(4УКР)32 К 93
Курган, Віктор Панасович. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. підготовки бакалаврів з напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 272 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.

65.9(4УКР)32 Ж87
Жулканич, Неля Михайлівна. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / Н. М. Жулканич ; відп. за вип. І. І. Дробот ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Ужгород : Карпати, 2008. - 408 с. - Бібліогр.: с. 369-406.