Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
интернет казино на деньги http://www.treasuryislandcasino.com.ua/casino/ виртуальные деньги | вязание на вилке для начинающих


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=237

Добрий день! Допоможіть знайти відповіді на питання з теми: Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою.
1. Коло фінансових відносин управління держави та її органів.
2. Органи державного управління фінансами у Великобританії.
3. Органи державного управління фінансами у Німеччині. Дякую за допомогу!!!

Тетяна Р.
2008-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:


65.9(4УКР)26
А 46
Александрова, Марина Михайлівна.
Гроші. Фінанси. Кредит : Навч. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова; За заг. ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2001. - 336 с.


65.9(4УКР)26
Б77
Бойцун, Наталія Євгенівна.
Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с.312-316 . -Алф.-Предм. покаж.: с. 324-326.


65.9(0)26
Б 82
Боринець, Станіслав Якович.
Міжнародні фінанси : Підручник / С.Я. Боринець. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 311 с.


65.9(0)26
К23
Карлін, Микола Іванович.
Фінанси зарубіжних країн : Навч. посіб. / М. І.Карлін ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - К. : Кондор, 2004. - 384 с. - Бібліогр.: с. 379-382.65.9(4УКР)26
К56
овальчук С.В.
Фінанси : Навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 568 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 562-567.65.26
Л64
Литвиненко, Ярослав Васильович.
Податкові системи зарубіжних країн : Навч. посіб. / Я.В. Литвиненко, І.Д. Якушик ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 208 с. - Бібліогр.: с. 203.

65.26
М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції : Навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; За заг. ред. М.І.Савлук. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.


65.5
М 58
Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : Навч. посібник / За ред.: Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2003. - 294 с.65.26
О 75
Оспіщев, Віктор Іванович.
Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, В.В. Кривошей. - К. : Знання, 2006. - 336 с.


65.29
П39
Плотніков, Олексій Віталійович.
Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : Навч. посіб. / О. В.Плотніков. - К. : Кондор, 2004. - 252 с. : табл. - Бібліогр.: с. 248-250.