Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2374

Впровадження ігрової моделі навчання в сучасний урок фізкультури в початковій школі.

Кириленко Світлана Павлівна
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

75 В42
Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі і спорті [Текст] : підручник / І. О. Ячнюк, О. О. Воробйов [та ін.]. - 2-е вид., змінене і допов. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. - 432 с. : табл. - Бібліогр.: с. 423-430.


Завада, Світлана. Права та обов`язки підлітків щодо збереження і зміцнення здоров`я [Текст] : цикл уроків з основ здоров`я, 5-й клас / С. Завада // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №33. - С. 6-11.

Новік, Наталія. Волейбол. Цикл уроків фізичної культури, 8-й клас [Текст] : методические рекомендации / Н. Новік
// Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №33. - С. 11-18.

Козир, Світлана. Рухливі ігри [Текст] : інтегрований урок фізичної культури, 5-й клас / С. Козир // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №33. - С. 19-21.

Бордюг, Н. Вивчення позитивного ставлення учнів основної та старшої школи до уроків фізичної культури [Текст] : методические рекомендации / Н. Бордюг // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №34. - С. 8-10.

Основи методики самостійних занять фізичними вправами [Текст] : методические рекомендации // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №34. - С. 10-12.

Кіріце, Микола. Інноваційні технології на уроках акробатики [Текст] : методичні розробки й рекомендації, 5-11-й клас / М. Кіріце
// Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №35. - С. 1-7.

Лісянський, Володимир. Волейбол [Текст] : план - конспект уроку фізичної культури, 8-й клас / В. Лісянський // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №34. - С. 20-21.

Кочубей, Людмила. Атлетична гімнастика [Текст] : урок фізкультури, 10-й клас(дівчата) / Л. Кочубей // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №35. - С. 11-14.

Федоришин, М. Козацькі забави [Текст] : урок фізичної культури, 5-й клас / М. Федоришин // Здоров`я та фізична культура. - 2007. - №3. - С. 11-12.

Черняков, В. Професійні ситуації - ефективний засіб формування соціально-педагогічної активності вчителя фізичної культури [Текст] / В. Черняков // Рідна школа. - 2007. - № 7-8. - С. 48-50. - Бібліогр.: 10 назв.


Україна. Мін-во освіти і науки Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2007/08 навчальному році (продовження) : Трудове навчання та креслення. Фізична культура. Природознавство [Текст] : инструкции / Україна. Мін-во освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2007. - № 25. - С. 3-16.

Іваненко, В. "Щоб перемогла справедливість, потрібні сміливість, навички й плече друга" [Текст] / В. Іваненко; Інтерв'ю взяли О. Сищук, С. Короленко // Віче. - 2008. - № 7-8. - С. 37-39 : портр

Бистрицька, В. Айболить у нас в гостях [Текст] : конспект комплексного заняття з фізкультури та валеології для дітей 6-7 років / В. Бистрицька // Палітра педагога. - 2008. - № 1. - С. 22-24 : фото

Кругляк, Олег. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках фізичної культури у початковій школі [Текст] / О. Кругляк
// Початкова школа. - 2008. - № 4. - С. 55-60. - Бібліогр.: 12 назв.

Україна. М-во освіти і науки Загальні критерії оцінювання : Додаток до Наказу МОН України від 05.05.2008 № 371 [Текст] / Україна. М-во освіти і науки // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 6. - С. 19-43

Бардак, З. Нетрадиційні методи фізкультурно-оздоровчої роботи [Текст] / З. Бардак, О. Кушнір, Т. Штим // Палітра педагога. - 2008. - № 6. - С. 17-20 : фото

Лукінська, Л. Фізкультурно-оздоровча робота на уроках та в позаурочний час [Текст] / Л. Лукінська // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 74-75.Інтернет – ресурс:


посилання 1