Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2375

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, де можна знайти матеріал для курсової роботи на тему:"Проблемно-пошукові ситуації на уроках української мови в початкових класах як мотиваційний компонент". Велике дякую!

Філіпова О,С,
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Вивчення навчальної мотивації учнів // Українська мова та література. - 2004. - № 1. - С. 6-9.
Головань, Тетяна.
Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання / Т. Головань // Рідна школа. - 2004. - № 6. - С. 15-17. - Бібліогр.: 15 назв.. - Бібліогр.: 15 назв.
Звягінцева І.
Мотивація навчання / І. Звягінцева // Управління школою. - 2007. - № 34. - С. 27-29.
Калошин В.Ф.
Формування в учнів мотивації до успіху в навчанні / В. Ф. Калошин // Управління школою. - 2008. - № 5. - С. 2-9.
Кислюк, Ольга.
Співвідношення понять "мотив", " стимул", "потреба" та інтерес до навчання / Ольга Кислюк // Соціальна психологія. - 2004. - № 5. - С. 109-118. - Бібліогр.: 10 назв.. - Бібліогр.: 10 назв.
Лук"янова М.
Навчальна мотивація учнів: психолого-дидактичний аспект / М. Лук"янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 7-8. - С. 27-31.
Лук‘янова М.
Психологія навчальної мотивації школярів / М. Лук‘янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2006. - № 3-4. - С. 26-32. - Зміст: Види емоції у навчанні ; Види цілей навчання ; Види мотивів навчання
Мартиненко С.
Методи навчання та їх класифікація / С. Мартиненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2006. - № 1-2. - С. 3-13. - Бібліогр.: 25 назв.. - Бібліогр.: 25 назв.
Медведюк, Ольга.
Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент / О. Медведюк // Початкова школа. - 2007. - № 4. - С. 5-7.
Остапко, Олена.
Формування мотивації у навчальній діяльності / Олена Остапко // Початкова освіта. - 2008. - № 45. - С. 12-13.
Полєвікова О.
Творча робота як засіб розвитку мотивації навчання школярів / О.Полєвікова // Початкова школа. - 2002. - № 3. - С. 27-28.
Посипайко, Вікторія.
Мотивуйте учня до навчання / Вікторія Посипайко // Завуч. - 2007. - № 34. - С. 9-11.
Скуратівський, Леонід.
Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови / Леонід Скуратівський // Дивослово. - 2005. - № 2. - С. 2-5. - Бібліогр.: 10 назв. - Бібліогр.: 10 назв.
Формування мотивації навчання : Добірка статей // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 2: Вкладка. - С. 1-16.
Янчук, Галина.
Розвиток в учнів мотивації до навчання / Галина Янчук // Завуч. - 2008. - № 10. - С. 10-14.

Маркова,, Аэлита Капитоновна
Мотивация учения и ее воспитание у школьников : монографія / А. К. Маркова, А. Б. Орлов, Л. М. Фридман ; НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. - М. : Педагогика, 1983. - 65 с. - (Б-ка учителя. Воспитание и обучение).

Маркова,, Аэлита Капитоновна
Формирование мотивации учения [Текст] : Кн. для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. - М. : Просвещение, 1990. - 191,[1] с. - (Сер. "Психологическая наука - школе").

Матюхина,, Маргарита Викторовна
Мотивация учения младших школьников [Текст] / М. В. Матюхина,. - М. : Педагогика, 1984. - 144 с. - (Сер. "Образование. Педагогические науки. Педагогическая психология"). - Библиогр.: с. 137-143.

посилання 1
посилання 2
посилання 3