Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2377

Доброї ночі!Допоможіть, будь-ласка, с пошуком інформації на тему "Валютгий курс та його вплив на експортно-імпортні відносини в Україні".Дуже дякую!

Климчук Катерина Вікторівна
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:

65.26 Б43
Белінська, Яніна Василівна.
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / Я.В.Белінська ; Нац. акад. упр. - К. : [б. и.], 2007. - 372 с. - Бібліогр.: с. 355-367.
65.5 В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Л.А.Віднійчук-Вірван ; ЗакДУ. - Львів : Магнолія плюс : Видавець СПД ФО "В. М. Піча", 2005. - 212 с. + Додатки. - (Міжнародний бізнес).
67.9(4УКР)302 З13
Завальна, Жанна Вікторівна.
Валютне право України [Текст] : навч. посіб. / Ж.В.Завальна, М.В.Старинський. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Університецька книга, 2006. - 384 с. - Бібліогр. в кінці розд.
65.9(4УКР)26 З-14
Загородній, Анатолій.
Гроші. Валюта. Валютні цінності [Текст] : термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів : БаК, 2000. - 184 с.
65.26 М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції [Текст] : навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; За заг. ред. М.І.Савлук. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.

Холопов, А. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования [Текст] / А. Холопов // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - №12. - С. 25-33.
Маковкіна, А.М. Напрями вдосконалення валютного ринку України [Текст] / А.М. Маковкіна // Вісник. - 2005. - Вип.№2(3). - С. 45.

Козюк, В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект [Текст] : общественно-политическая литература / В. Козюк // Економіка України. - 2005. - №9. - С. 12-20.

Саприкіна, М.В. Інформаційна база для оцінювання валютних ризиків [Текст] / М.В. Саприкіна // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №10. - С. 199-204.

Близнюк, О. Проблеми правового регулювання відносин валютного управління в Україні [Текст] / О. Близнюк // Юридична Україна. - 2006. - №1. - С. 33-38.

Белінська, Я. Валютний механізм і принципи його структурування [Текст] / Я. Белінська // Економіка України. - 2006. - №5. - С. 19-27.

Горшкова, Н. Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації [Текст] / Н. Горшкова // Вісник Національного банку України. - 2007. - №1. - С. 62-66.

Козюк, В.В. Валютні резерви в глобальних умовах [Текст] / В.В. Козюк // Фінанси України. - 2007 . - № 2 . - С. . 127 – 137.

Белінська, Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні [Текст] / Я. В. Белінська // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 61-66. - Бібліогр. в кінці ст.

Кораблін, С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку [Текст] / С. О. Кораблін // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 112-123. - Бібліогр.: 2 назви.

Грицаєнко , А. Механізм валютної трансмісії: інституційно-поведінковий підхід [Текст] / А. Грицаєнко , Т. Унковська // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 8-12. - Бібліогр. в кінці ст.

Шаров, О. Глобалізація валютної системи [Текст] / О. Шаров // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т. 7 ( №1 ). - С. 76 - 93. - Бібліогр. в кінці ст.

Кучеренко, С.А. Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни / С. А. Кучеренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 217- 222 : табл. - Бібліогр.: 10 назв