Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Заказ цветочных букетов от веб магазина это всегда уместный подарок для дорогого человека


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2380

Доброго вечора!Підкажіть будь ласка, де можна скачати навчальний посібник Поліщук в.М. "Вікова і педагогічна психологія"

Аня
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

88.8 В43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.]. - Вид. 2-е, допов. - К. : Каравела, 2009. - 400 с. : табл. - (Українська книга) (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці розд.

88.37 П50
Поліщук, Валерій Миколайович. Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / В.М.Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 336 с. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

88.37 К 95
Кутішенко, Валентина Петрівна. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (Курс лекцій): Навч. посіб. / В.П.Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 128 с. - Бібліогр. в кінці ст.


88 В 43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч.посібник / О.В.Скрипченко,Л.В.Долинська,З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

88 З-12
Заброцький, Михайло Михайлович. Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М.М. Заброцький. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2002. - 104 с.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3