Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2381

Доброго дня! Допоможіть будьласка знайти інформацію на тему"Розробка плану проведення аудиту фінансових інвестицій та методика його виконання!Дякую

Ольга
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

Орлова, В.
Оцінка фінансових інвестицій та її вплив на достовірність балансу [Текст] / В. Орлова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 40-42.

65.9(4УКР)26
К 90
Кулаковська, Людмила Петрівна.
Основи аудиту [Текст] : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К. : Каравела ; Львів : Новий Світ- 2000, 2002. - 504 с.

65.9(4УКР)26
Г 65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - Львів : Світ, 2002. - 296 с.

65.26
І-58
Інвестування [Текст] : навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т ; А.А.Пересада, О.О.Смірнова та ін. - К. : КНЕУ, 2001. - 251 с.
65.053
П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович.
Інвестиційний аналіз [Текст] : навч.-метод. посібник / А.А. Пересада, С.В. Онікієнко, Ю.М. Коваленко. - К. : КНЕУ, 2003. - 134 с. - ISBN 966-574-433-Х : 16 р.

65.9(4УКР)
М 14
Майорова, Тетяна Володимирівна.
Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с.

65.9(4УКР)26
Д 36
Дерій, Василь Антонович.
Аудит [Текст] : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура, 2002. - 86 с.

65.9(4УКР)29
К76
Коюда, Віра Олексіївна.
Основи інвестиційного менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Коюда. - К. : Кондор, 2008. - 340 с.