Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-12-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=239

допоможіть знайти: Основи забезпечення сталості грошової одиниці

Чернова Н.М.
2008-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо переглянути наступну літературу:

65.01
Б61
Білецька, Л. В.
Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л.В.Білецька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 654 с. - Бібліогр.: с. 648-651.

65.9(4УКР)26
Д 30
Демківський, Анатолій Васильович.
Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / А.В. Демківський. - К. : Дакор : Вира-Р, 2003. - 528 с.

65.01
Е 45
Економічна теорія. Політекономія [Текст] : підручник / За ред. В.Д. Базилевич. - 2-е вид., випр. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 581 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)26
І 23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б.С.Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с.

65.26
І 46
Ільїн, Володимир Васильович.
Фінансова цивілізація [Текст] : / В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2007. - 528 с.

65.9(4УКР)26
Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с. - (Вища освіта ХХІ століття).Евтух, А. Т.
Законы денег через призму современной финансовой науки [Текст] / А.Т. Евтух // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №4. - С. 3-12.

Евтух, А. Т.
Сущность денег: современный аспект [Текст] / А.Т. Евтух // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №11. - С. 3-13.

Гончарук, А. Г.
Ревальвація гривні-її вплив на економіку [Текст] : общественно-политическая литература / А.Г. Гончарук, О.Л. Жолудь // Фінанси України. - 2006. - №2. - С. 145-148.

Смовженко, Тамара.
Гроші з позиції сучасної економічної теорії [Текст] : / Т. Смовженко, Г. Стеблій // Вісник Національного банку України. - 2006. - №5. - С. 28-32.

Гриценко, А. А.
Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України [Текст] / А. А. Гриценко // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 88-97. - Бібліогр.: 5 назв.

Рябініна, Людмила.
Проблеми розвитку теорії сучасних грошей / Л. М. Рябініна // Вісник національного банку України : Щомісячний журнал національного банку України. - 2008. - N1. - С. 26-31.

Сєріков, А. В.
Сутність грошей: нетрадиційний погляд / А. В. Сєріков, Г. В. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 184- 189. - Бібліогр.: 11 назв.