Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2419

Доброго дня!Допоможіть будбласка знайти інформацію в написанні курсової роботи на тему "Інформаційно-психологічні війни в сфері економіки"

Маркіна Ольга mail: [email protected]
2010-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!
66.4(0)С31
Сенченко, Микола Іванович. Четверта світова. Інформаційно - психологічна війна [Текст] : научно-популярная литература / М. І.Сенченко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : [б. и.], 2006. - 64 с. - ISBN 966-608-540-2 : 4 грн.
67.9(4УКР)301.1Л61
Ліпкан, Володимир Анатолійович. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції [Текст] : навч. посіб. / В.А.Ліпкан, Ю.Є.Максименко, В.М.Желіховський ; Київ. нац. ун-т внутр. справ , Кафедра міжнародних відносин та національної безпеки. - К. : КНТ, 2006. - 280 с. - (Національна і міжнародна безпека). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-373-116-8 (в опр.) : 35.70 грн., 42 грн

67.9(4УКР)304 К66
Кормич, Борис Анатолійович. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи [Текст] : навч. посіб. / Б.А. Кормич. - К. : Кондор, 2004. - 384 с. - Бібліогр.: с. 373-382. - ISBN 966-7982-51-3 : 29 р.
67.9(4УКР)304 К66
Кормич, Борис Анатолійович. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи [Текст] : навч. посіб. / Б.А.Кормич. - К. : Кондор, 2004. - 382 с. - Бібліогр.: с. 373-382. - ISBN 966-7982-51-3 : 29 р.
32 Б12
Бабак, Віталій Павлович. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології [Текст] = Infmation security modern netwk technology = Информационная безопасность и современные сетевые технологии : англо-українсько-російський словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2003. - 668 с. - Укр., англ., рос. мовами. - Покаж.: с. 492-652.

Братель, О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки [Текст] / О. Братель // Право України. - 2006. - N5. - С. 36-41
Воройский, Ф. С. Современная информационная технология и ее развитие [Текст] / Ф.С. Воройский // Научные и технические библиотеки. - 2006. - N8. - С. 66-79.
Гастинщиков, В. Інформаційна боротьба [Текст] : стан і проблеми / В. Гастинщиков // Вісник книжкової палати. - 2008. - N 8. - С. 39-45.
Гуцалюк, М. Інформаційна безпека у сучасному суспільстві [Текст] / М. Гуцалюк // Право України. - 2005. - N7. - С. 71-74.
Дубов, Д. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного урядування [Текст] / Д. Дубов // Вісник книжкової палати. - 2006. - N7. - С. 34-38.
Еляков, А. Д. Информационная свобода человека [Текст] / А.Д. Еляков // Социально-гуманитарные знания. - 2005. - N3. - С. 125-140.
Зайцев, І. Якщо завтра війна [Текст] : Як виграти інформаційну війну / І. Зайцев // Контракти. - 2007. - №31(30 липня) . - С. 52-55.
Інформаційний вимір нової Кавказької війни [Текст] / Д. Левусь, О. Турган // Зовнішні справи. - 2008. - N 9. - С. 11-13.
Інформаційні війни [Текст] // Безпека життєдіяльності. - 2009. - N 3. - С. 35-37.
Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції.- К.:КНТ,2006.-280с.
Морозов, О. Л. Інформаційна безпека в умовах сучасного стану і перспектив розвитку державності [Текст] / О. Л. Морозов // Віче. - 2007. - N 12. - С. 23-25.
Сенченко, М. Психоаналітики інформаційної агресії [Текст] / М. Сенченко // Дніпро. - 2006. - N5/6. - С. 101-110.
Соснін, О. Передумови формування в Україні інформаційного права [Текст] / О. Соснін // Право України. - 2005. - N11. - С. 99-103.
Теплицький, І. Інформаційна безпека як нова складова інформаційної культури [Текст] / І. Теплицький // Рідна школа. - 2006. - №2. - С. 63-64. - Бібліогр.: С.64.

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8