Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Фото Инны Попенко - самая красивая русская модель.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2438

Допоможіть знайти інформацію для написання диплому на тему : "Підвищення ефективності системи управління доходами бюджету"

Олександр
2010-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 З - 36
Засади формування бюджетної політики держави [Текст] : наукова монографія / Нац.академія управління ; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. - К. : НАУ, 2003. - 284 с.

67.9(4УКР)302.1 Н 15
Навчальна програма застосування положень бюджетного кодексу України [Электронный ресурс] : вступ до Бюджетного кодексу України; Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України; Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України / Мін-во фінансів України ; Проект підтримки економ. та фіскальної реформи. - К. : [б. и.], [200?]. - CD-ROM. - (в конв.) : 10 грн

65.9(4УКР) С 45
Скрипник, Андрій Васильович. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби) [Текст] : курс лекцій / А.В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.

65.29 Б98
Бюджетирование: шаг за шагом [Текст] : научное издание / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов и др. - СПб. : Питер, 2006. - 448 с. : илл. - (Практика менеджмента).

65.26 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г. Г.Старостенко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.

65.052.9(4УКР)247 Н19
Назарова, Каріна Олександрівна. Аналіз діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / К.О. Назарова, Т.А. Кумченко; За заг. ред. Г.О. Кравченко ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 212 с. : табл. - Бібліогр.: с.198-199 . -Предм. покаж.: с. 200-206.

65.052.9(4УКР) С24
Свірко, Світлана Володимирівна. Облік виконання бюджету [Текст] : навч. - метод. посіб. / С. В.Свірко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 292 с. : табл. + Додатки.

65.26 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.

65.26 Б68
Благун, Ігор Григорович. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223.

65.9(4УКР)2 А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 310-328.

65.9(4УКР)26 З 14
Загорський , Володимир Степанович. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285.

65.29 К 89
Кузьмін, Олег Євгенович. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К. : Кондор, 2008. - 312 с. : табл. - Бібліогр.: с. 295-306.