Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2444

Допоможіть знайти літературу до теми Валютне регулювання в ЄС.

Краллька С.Я.
2010-04-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

Довгорук Л
Про організацію, що контролює фінансову діяльність Європейського Союзу/ Л Довгорук // Економіка. Фінанси. Право. -2003. -№10. - C. 34-35.

Смовженко Т.
Переваги та недоліки спільної європейської валюти євро/ Т. Смовженко // Регіональна економіка. -2004. -№2. - C. 203-208.

Краснікова Н.О.
Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС
/ Н.О. Краснікова // Фінанси України. -2005. -№5. - C. 130-139.

Дзяд О.В.
Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС / О.В. Дзяд // Фінанси України. -2005. -№5. - C. 140-146.

Гутник В.
Европейский Экономический и валютный союз: предварительные итоги и перспективы развития / В. Гутник // Мировая экономика и международные отношения. -2005. -№5. - C. 3-15.

Фьорстер А.
Перспективи інтеграції української економіки в європецську економічну та валютну зону: грошово-валютні аспекти / А. Фьорстер // Журнал європейської економіки. -2006. -Т.5 (№2). - C. 149-153.

Козюк В.
Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблему забезпечення глобальної фінансової стабільності/ В. Козюк // Вісник Національного банку України. -2007. -№ 4. - C. 34-39. -Бібліогр: 28 назв.


Белінська Я.В.
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики : монографія/ Я.В.Белінська; Нац. акад. упр.. -К., 2007.-372 c.. -Бібліогр.: с. 355-367.

Бойцун Н.Є.
Міжнародні фінанси : Навч. посіб./ Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало; М-во освіти і науки України. -2-е вид.. -К.: Професіонал, 2005.-336 c. :z-табл. + Додатки: с. 300-311. -Бібліогр.: с.312-316 . -Алф.-Предм. покаж.: с. 324-326.

Міжнародні розрахункові та валютні операції : Навч. посібник/ О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін; За заг. ред. М.І.Савлук. -К.: КНЕУ, 2002.-392 с

Шнирков О.І.
Європейський валютний союз : Навч. посібник/ О.Шнирков, О.Кузнецов, С.Кульпінський; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. -К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001.-198 с

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7