Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2459

Доброго дня!
скажіть будь-ласка, чи можна ознайомитися у Вашій бібліотеці з прцями наступних вчених:
пітюлич м.і.

2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

65.01
П 35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Економічна теорія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. неекономічних спеціальностей / М.І. Пітюлич; В.І. Опіярі, Ю.Б. Кушнір; УжНУ; Економічний фак-т; Кафедра економічної теорії. - Ужгород : Карпати, 2003. - 86 с

65.01
О75
Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / Л.П. Малик та ін.; За заг. ред. М.І. Пітюлич ; Міністерство освіти і науки України, УжНУ, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - 2-е вид., доп. і перероб. - Ужгород : Карпати, 2005. - 352 с.

К 65.632
Р32
Регіон: соціально-економічні трансформації [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-414.

65.01
П 35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Економічна теорія [Текст] : посіб. для студ. природн. ф-тів / М. І. Пітюлич, Ю. Б. Кушнір ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - Ужгород : Карпати, 2008. - 168 с.

К 65.6-64
П35
Пітюлич, Михайло Іванович.
Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич ; під ред. В. П. Мікловда ; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. - Ужгород : Карпати, 2008. - 200 с

Издание в обработке. Не выдается

Пітюлич, Михайло Михайлович.
Домогосподарства: соціально-економічні трансформації (регіональний аспект дослідження) [Текст] : монографія / М. М. Пітюлич, О. І. Чакій. - Ужгород : Патент, 2009. - 168 с.
Пітюлич, М.
Методичні підходи до реформування територіальних концепцій економічного розвитку [Текст] / М. Пітюлич, В. Мікловда // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип.11. - С. 7-9.

Пітюлич, М.
Фінансово-економічні механізми стимулювання розвитку самостійної зайнятості населення [Текст] / М. Пітюлич // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 88-93.

Мікловда, В.
Макроекономічні тенденції стабілізації економіки України і перспективи економічного зростання [Текст] / В. Мікловда, М. Пітюлич, В. Шинкар // Регіональна економіка. - 2004. - №1. - С. 7-15.


Мікловда, В.
Етноменшини Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин [Текст] / В. Мікловда, М. Пітюлич // Економіка України. - 2007. - № 7. - С. 74-80

посилання 1
.gov.ua/ptal/natural/NVUU/Ekon/2009_28_1/statti/1.htm