Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2465

Добрий день,
прошу Вас допогти меня знайти інформацію на питання "Механізми подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості".

Дякую!

Кравець Кирило Олександрович
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Шаблиста, Л.
Тенденції збитковості промислових підлриємств та чинники, що їх зумовлюють [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Шаблиста // Економіка України. - 2006. - № 12. - С. 38-48.


Шаблиста, Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України. - 2009. - № 6. - С. 53-64.


К 65.6-05
З-41
Збитковість в економіці області [Текст] : статист. бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад. Т. М. Соханич ; відп. за вип. В. О. Саблукова. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 14 с

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с

65.9(4УКР)29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с

65.30
Р69
Роман, Михал Иванович.
Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия (на примере объединений машиностроения) [Текст] : специальность 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) / М.И Роман. - Владимир, 2000. - 16 с. 336.11(075.8)
Ф 53
Філімоненко, Олександр Сергійовч.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненко. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 360 с

658.(075.8)/Е 45-543035
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
65.29
Д44
Діагностика стану підприємства [Текст] : теорія і практика : монографія / А. Е. Воронкова, Р. З. Вечерковські [та ін.] ; за заг. ред. А. Е. Воронкова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон.