Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Интернет магазин платья, женский трикотаж. Купить платье, интернет магазин женской одежды.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2471

Доврий день! Шановні працівники бібліотеки прошу допомогти з написанням курсової роботи на тему:"Бібліографічний опис документів:сучасний стан та перспективи розвитку" Дякую гарно

Троган Іван
2010-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

78.37ц
І-85
ISBD (G): загальний міжнародний стандартний бібліографічний опис [Текст] / Міжнар. федер. бібл. асоц. та закладів, Німецька б-ка ; пер. з англ. Я. Є. Сошинська. - К. : Книжкова палата України, 2001. - 40 с
78.37
С 44
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі [Текст] : загальні вимоги та правила: Інформація та документація / Держ. стандарт України. - К. : Держстандарт України, 1998. - 25 с

78.34(4УКР)
О-25
Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування [Текст] : загальна методика: Державний стандарт України: ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) / А. О. Стогній [та ін.]. - К. : [б. и.], 2001. - 16 с.
78.37
З-94
Зупарова, Л. Б.
Библиотечная обработка документа [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с. - Библиогр.: с. 206-208.

78.5
С13
Савина, Инна Александровна.
Библиографическое описание документа: семиотический подход [Текст] : учеб.-метод. пособие / И.А. Савина. - М. : Либерея, 2004. - 88 с.
78.5(4УКР)
У 44
Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (ХVІІІ- початок ХХ ст.) із фондів бібліотек України [Текст] : метод. посіб. / Академія педагогічних наук України, М-во культури і туризму України, Нац. парламентська б-ка України ; Уклад. Р.С. Жданова, Відп. ред. В.О. Кононенко, С. Басенко, Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - К. : [б. и.], 2005. - 126 с

78.5
П47
Гиляревский, Руджеро Сергеевич.
Развитие принципов книгоописания [Текст] : краткий очерк / Р. С. Гиляревский. - Изд. 2-е, доп. - СПб. : Профессия, 2008. - 240 с. - (Библиотека). - Библиогр. в прим.: с.184-232 и в подстроч. прим. - Имен. указ. : с.233-237


Янішевський, О.
Нові правила в оформленні списків використаної літератури: драматизм впровадження чи початок правового нігілізму у видавничій галузі? / О. Янішевський // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 9 - 11.

78.371
С 66
Сосова, Л.
Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах [Текст] / Л. Сосова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2008. - N 4(жовтень-грудень). - С. 29

Женченко, М.
Оформлення списків використанної літератури відповідно до вимог нових стандартів : спроба відповіді на проблемні питання / М. Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 6. - С. 19-22.

Мартовицкая, Лариса.
Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" [Текст] / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

Бондаренко, Лідія Григорівна (канд. пед. наук, доц. Херсон. держ. пед. ун-ту).
Про вимоги до списку використаних джерел / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. - 2009. - № 7/8. - С. 33