Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2532

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для написання курсової роботи на тему "Сільськогосподарська спеціалізація природноекономічних зон України". дякую

Мороко Анастасія Степанівна
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія/ за ред. З. С. Варналій. -К.: НІСД, 2007.-768 c.

Жук М.В.
Регіональна економіка : підручник/ М. В. Жук. -К.: Академія, 2008.-416 c. :z-табл.. -(Альма-матер).

Заблоцький Б.Ф.
Реґіональна економіка : навч. посіб./ Б. Ф. Заблоцький. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-548 c.

Лишиленко В.І.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : Навч. посіб./ В.І.Лишиленко. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-328 c.

Регіон: соціально-економічні трансформації : монографія/ М. І. Пітюлич [та ін.]; Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: "Карпати", 2007.-416 c. :z-табл.. -Бібліогр.: с. 386-414.

Регіональна економіка та природокористування : навч. посіб./ А. П. Голіков, О. Г. Дейнека [та ін.] ; за ред. А. П. Голіков. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-352 c.

Сазонець І.Л.
Розміщення продуктивних сил : Навч. посіб./ І.Л. Сазонець, В.В. Джинджоян, О.О. Чубар; Міністерство освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-320 c. :z-табл. + Додаток с. 317.

Хвесик М.А.
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : Навч. посіб./ М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. -К.: Кондор, 2004.-344 с.

Жарун О.В.
Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Черкащини/ О.В. Жарун // Економіка АПК. -2008. -№ 3. - C. 111-116. -Бібліогр. в підрядк. прим.

Кваша С. М.
Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки/ С. М. Кваша // Економіка АПК. -2009. -№ 5. - С.3-9.

Ковалюк Б.І.
Проблеми розвитку сільського підприємництва в Україні/ Б. І. Ковалюк // Економіка АПК. -2010. -№ 2. - C. 130-134. -Бібліогр. в прим.

Месель-Веселяк В. Я.
Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні/ В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. -2008. -№ 3. - C. 13-20. -Бібліогр. в підрядк. прим.

Топалов А.Д.
Економічна доцільність міжгалузевих відносин у сільському господарстві/ А.Д. Топалов // Економіка АПК. -2004. -№10. - C. 96-99.
Юхновський І.
Стратегія розвитку сільського господарства України/ І. Юхновський, Г. Лебеда // Розбудова держави. -2003. -№1-4. - C. 12-19.