Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2539

Добрий день! допоможіть будь-ласка знайти інформацію до диплому на тему "шляхи вдосконалення обліку та аналізу виконання кошторису" ДУЖЕ ДЯКУЮ!!

Пересипкіна Юлія
2010-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

Бутинець Ф.Ф.
Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. -4-те вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2006.-528 c.

Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік : Навч. посіб./ В. Сопко та ін.. -Тернопіль: Астон, 2005.

Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник/ За ред. Ф.Ф. Бутинець. -5-е вид., доп. і перероб. -Житомир: Рута, 2003.-736 с.

Даньків Й.Я.
Бухгалтерський облік : підручник/ Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . -К.: Знання, 2007.-472 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття). -Бібліогр.: с.381-384 . - Алф. покаж.: с.405-409 .

Економічний аналіз : Навч. пос./ М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: КНЕУ, 2003.-556 с.

Нашкерська Г.В.
Фінансовий облік : Навч. посіб./ Г.В.Нашкерська; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. -К.: Кондор, 2005.-504 c.

Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі : Навч. посіб./ В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. -К.: Професіонал, 2004.-480 c.

Свірко С.В.
Облік виконання бюджету : Навч. - метод. посіб./ С. В.Свірко; Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-292 c.

Стефанюк І.Б.
Фінансовий контроль виконання бюджетних програм/ І.Б. Стефанюк // Фінанси України. -2004. -№10. - C. 141-149.