Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2540

Добрий день! Допоможіть будь ласка з літературою до написання курсової на тему "Ділові переговори: організація та ведення"

Ференцик Віталій Юрійович
2010-04-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

Палеха Ю.І.
Етика ділових відносин : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ Ю. І. Палеха; М-во освіти і науки України. -К.: Кондор, 2008.-356 c. :z-табл.. -Бібліогр.: с. 345-351.

Снітинський В.В.
Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посіб./ Снітинський В.В., Н. Б. Завальницька, Оксана Олексіївна Брух ; М-во освіти і науки України. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-288 c.

Тимошенко Н.Л.
Діловий етикет/ Н.Л.Тимошенко. -К.: Знання, 2006.-392 c.

Тимошенко Н.Л.
Корпоративна культура: діловий етикет : Навч. посіб./ Н.Л. Тимошенко. -К.: Знання, 2006.-392 c.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики : справочное издание. -К.: Довіра, 2003.-624 с. + Додатки. -(Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). -Бібліогр.: с. 616- 617.

Цюрупа М.В.
Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посіб./ М. В. Цюрупа. -Вид. 2-е, переробл. і допов.. -К.: Кондор, 2009.-192 c.

Чмут Т.К.
Етика ділового спілкування : Навч. посібник/ Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка ; ред. І. М. Зварищук. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2002.-223 с.. -(Вища освіта ХХІ століття).