Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-01-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=256

Добрий день!
Допоможіть будь ласка знайти відповдь на питання: - "Показники технічної озброєності праці, їх обчислення" з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

Зенова Олена Петрівна
2009-01-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Сподіваємось, що наступні джерела допоможуть Вам у відповіді:
65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Г. Економіка праці [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Г.Т. Завіновська; Київський нац. економ. ун-т. – К. : [б. и.], 2001. – 158 с.


65.9(4УКР)24
М36
Махсма, М. Економіка праці [Текст] : посіб. для розв'язування задач : сб. задач / М.Б. Махсма; Європейський ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 73 с.


65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. – К. : Кондор, 2004. – 432 с. : іл, табл.


65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Г. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 300 с.


65.9(4УКР)24
К17
Калина, А. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / А.В. Калина; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 272 с.


65.24
Б74
Богоявленська, Ю. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2005. – 332 с. : табл.

65.9(4УКР)24
М36
Махсма, М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б.Махсма ; Європ. ун-т. – 2-е вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 188 с.Войнаренко М.П. Організація соціально-економічного управління умовами праці в системі забезпечення якості праці [Текст] / М. П. Войнаренко, А. С. Тельнов // Економіка та держава. – 2008. – № 3. – С. 100-103.

Сай І.А. Особливості формування трудових ресурсів в економіці [Текст] / І. А. Сай // Економіка та держава. – 2008. – № 2. – С. 103-104.

Сай І.А. Показники формування та ефективності використання трудових ресурсів [Текст] / І. А. Сай // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 101-103.

Корчевська Л. О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу як складова управління його розвитком / Л. О. Корчевська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 136 – 140.

Шевчук Л.Т. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] / Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 291-293.

Баланда, А. Ринок праці як економічна категорія [Текст] : общественно-политическая литература / А. Баланда // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 21-25.

Лавріненко О.В. Поняття, ознаки та порядок установлення змісту трудової функції працівника: теоретичні аспекти сучасного вчення [Текст] / О.В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №10. – С. 35-39.

Матюх С.А. Інноваційні форми та системи заробітної плати в механізмі стимулювання розвитку підприємництва [Текст] / С.А. Матюх // Легка промисловість. – 2005. – № 3. – С. 50-51.

Люткевич В. Методологічні основи досліджень розвитку інфраструктури ринку праці [Текст / В. Люткевич // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С. 51-56.

посилання 1

посилання 2