Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
обратите внимание: дизайн интерьера квартиры в лучшей компании


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2565

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Моделі та методи управління кар"єрою персоналу". Дякую!

Юля Ковальчук
2010-04-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.050.9(4УКР)2 М 65
Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери [Текст] : научно-популярная литература. Кн. І / Л. Савицька, В. Тарнавський та ін; Перекл. з рос. Л. Метелюк, С. Вербова. - К. : [б. и.], 2002. - 299 с. - (Бібліотека журналу "Управління компанією").

65.29 К84
Крушельницька, Ольга Володимирівна.
Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 306 с. - Бібліогр.: с. 303-304.

65.050.2 С12
Савельєва, Валерія Сергіївна. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-335.

88.5 П33
Пірен, Марія Іванівна. Конфліктологія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І.Пірен ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 358 с. : табл. + Додатки с. 338-352. - Бібліогр. в кінці розд.

65.050.2 К61
Колпаков, Віктор Михайлович. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Колпаков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2008. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.050.2 С 69
Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; авт.-уклад. А. Л. Афендик. - К. : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008. - 84 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 80-81.

65.050.2 В49
Виноградський, Микола Данилович. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 502 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 475-477.

65.050 М91
Мурашко, Микола Іванович. Менеджмент персоналу [Текст] : навч.-практ. посіб. / М.І. Мурашко. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 312 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 309-311.

65.29 М50
Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 400 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.050.9(4УКР)24 Є-74
Єрмошенко, Микола Миколайович. Маркетинговий менеджмент [Текст] = Marketing management : навч. посіб. / М.М. Єрмошенко ; Національна академія управління. - К. : НАУ, 2001. - 206 с. - Назва парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 203-204.

65.050.9(4УКР)2 П44
Подольчак, Назар Юрійович.
Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. -метод. посіб. / Н. Ю.Подольчак ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2006. - 224 с. - Бібліогр.: с. 212-216.
65.29 К79
Кредісов, Анатолій Іванович. Менеджмент для керівників [Текст] : научно-популярная литература / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. - К. : Знання, 1999. - 558 с. : табл. - Бібліогр.: с. 513-518. -Предм. покаж.: с. 533-541.
Нагаєв В. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство [Текст] / Нагаєв В. // Персонал. - 2007. - № 7. - С. 65- 70. - Бібліогр.: 12 назв.
Колпаков В. Управління розвитком персоналу: теорія і практика/ Колпаков В. // Персонал. - 2004. - № 11. - C. 64-69. -Бібліогр.: 21 назва.
Тулуб С. Подготовка управленческих кадров : состояние, проблемы, новые требования/ С.Тулуб // Персонал. - 2001. - № 6. - C. 50-53
Інтернет ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7