Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2584

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Первинний облік розрахунків з оплати праці".Дякую.

марина
2010-04-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

Іванілов О.С. Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці [Текст] / О.С. Іванілов, О.М. Губа // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №3. - С. 41-51.

Зосименко Т.Витрати на виплату матеріальної допомоги фізичним особам: бухгалтерський облік та оподаткування/ Т. Зосименко // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 9. - C. 18-25.

Валецька, Оксана Валеріївна. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах [Текст] / О.В. Валецька // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 417-423

Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці [Текст] / Є. В. Мица, О. С. Коровченко // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 91-93

Ревенко А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 7-14

Бессараб В. Особливості нарахування работодавцями Одеської області зарплати найманим працівникам [Текст] / В. Бессараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 1. - С. 7-12


Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : Метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін, 2003. - 304 с

Організація бухгалтерського обліку [Текст] : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець, 2002. - 592 с.

Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський облік [Текст] : Підручник / О.В. Лишиленко, 2005. - 632 с.

Бухгалтерський облік [Текст] : Навч. посіб. з виконання практ. задач / І.І. Сахарцева та ін.; За ред. І.І. Сахарцева, 2005. - 554 с.

Кавторев, Станислав. Бухгалтерский учет с помощью Excel [Текст] : Полное практическое пособие для современного бухгалтера / С.Кавторев, 2007. - 224 с.

Даньків, Йосип Якимович. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк , 2007. - 472 с.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності [Текст] : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський, 2008. - 308 с.

Бутинець, Франц Францович. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець, 2006. - 528 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5