Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2588

доброго дня! допоможіть, будь ласка, знайти літературу по карпаському економічному району.

Білоус.М.П
2010-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 26.89
Г 35
Географія Закарпатської області [Текст] : навч. посібник для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький , І. Л. Дітчук, Д. В. Ткач. – Тернопіль : Підручники & посібники , 1996. – 96 с.

К 63.3
К 26
CARPATICA – Карпатика [Текст] / УжНУ ; Дослід. ін-т карпатознавства ; Каф-ра політології. – Ужгород, 2003 –
Вип.27 : Карпатський регіон: історія і культура. – 231 с.

К 28.08
К 26
Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Карпат. біосфер. заповідника (13-15 жовт. 1998 р.). Т. 1 = Issues of sustainable development in the Carpathian region : Proceedings of the internetional scientific-practical conference, dedicated to the 30th-anniversary of the Carpathian biosphere reserve. – Рахів, 1998. – 378 с.

К 28.08
К 26
Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. , присвяч. 30-річчю Карпат. біосфер. заповідника (13-15 жовт. 1998 р.). Т. 2 = Issues of sustainable development in the Carpathian region : Proceedings of the internetional scientific-practical conference, dedicated to the 30th-anniversary of the Carpathian biosphere reserve. – Рахів, 1998. – 345 с.

66.4(4УКР)
К 26
Карпатський регіон та його роль у забезпеченні безпеки і співробітництва в Європі [Текст] = The Carpathian region its role in strengthening security cooperation in Europe : матеріали міжнар. конф. За сприяння Мін-ва закордон. справ Швеції (11-12 червня 2008 р., м.Ужгород) / Шведський ін-т оборон. досліджень, Регіон. філіал Нац. ін-ту стратегіч. досліджень в м.Ужгороді ; редкол. Я. Хеденског, В. Є. Воротін, С. І. Мітряєва ; гол. ред. С. І. Мітряєва. – Ужгород : Ліра, 2008. – 252 с. : іл, il. – Текст укр., англ., рос. мовами.

65.9(4УКР)32
Л 44
Лендєл, М. А. Земельні ресурси Карпатського регіону: проблеми використання, відтворення і охорони [Текст] : монографія / М. А. Лендєл, Р. А. Романович ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2007. – 256 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 222-233.

***
Балита, О. Розвиток нетрадиційних форм зайнятості: спроба економічної діагностики (на прикладі Карпатського регіону) [Текст] / О. Балита // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С. 56-66.

Возняк, Г. В. Активи регіону: проблеми обліку та капіталізації [Текст] / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 237-239.

Горбовий, В. І. Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат [Текст] / В. І. Горбовий // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 54-61. – Бібліогр. в кінці ст.

Деркач, Ю. В. Івано-Франківщина – курортно-рекреаційний центр України ( до проблеми державного регулювання системи санаторно-курортного забезпечення Карпатського регіону України) / Ю. В. Деркач // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 86-88. – Бібліогр. с. 88 (5 назв.)

Деркач, Ю. В. Санаторно-курортний потенціал Карпатського регіону – важлива складова рекреаційного комплексу України [Текст] / Ю. В. Деркач // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С. 68-69. – Бібліогр. с. 69 (9 назв.)

Заставний, Ф. Карпатський економічний район [Текст] / Федір Заставний // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – №10. – С. 8-12.

Кічковський, М. Європі потрібні Карпати, а їм – увага Європи [Текст] / М. Кічковський; Розмову вели І. Вільховий, В. Чорногор // Віче. – 2009. – № 1-2. – С. 42-46

Комендар, В. І. Збереженя і відтворення природних екосистем як елемент збалансованого розвитку Карпатського регіону (з досвіду діяльності Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем) [Текст] / В.І. Комендар // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 9-10

Люткевич, В. Стратегічні засади розвитку інфраструктури ринку праці Карпатського регіону [Текст] / В. Люткевич // Регіональна економіка. – 2003. – №4. – С. 94-103.

Максименко, С. Ю. Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських Карпат [Текст] / С. Ю. Максименко // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 188-196. – Бібліогр. в кінці ст.

Мацола, М. Розширення можливостей людського розвитку сільського населення Карпатського регіону [Текст] / М. Мацола // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 6. – С. 28-32. – Бібліогр. в примітках.

Мігущенко, Ю. В. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності українського і польського туризму в Карпатському регіоні [Текст] / Юліана Валеріївна Мігущенко // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4. – С. 151 – 158.

Мікула, Н. А. Конкурентоспроможність прикордонних територій [Текст] / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 235-237.

Седіло, Г. М. Розвиток агропродовольчої сфери Карпатського регіону [Текст] / Г. М. Седіло, Н. М. Котько // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 103-107. – Бібліогр. в прим.

Соломонко, Д. О. Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу [Текст] / Д.О. Соломонко // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 60-66. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Шевчук, Л. Т. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону [Текст] / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 232-234.

Щурик, М. Екологічні аспекти підвищення ефективності використання земельних ресурсів Карпатського регіону [Текст] / Михайло Щурик // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 212-217.

Щурик, М. В. Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 107-114.

Щурик, М. В. Оптимізація землеволодіння та землекористування як напрям відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 161-168. – Бібліогр.: 4 назви.

Щурик, М. В. Парадигма показників оцінки відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 265-270. – Бібліогр.: 7 назв.

Щурик, М. В. Фінансове забезпечення відтворення земельних ресурсів Карпатського регіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 120-126 .

Якубів, В. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських виробників [Текст] / В. М. Якубів // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 49-55. – Бібліогр. в підрядк. прим.

посилання 1
посилання 2

посилання 3