Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2589

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, у яких книжках та журналах можна знайти інформацію на таку тему: "Кредитування під облік векселів"
Дякую за допомогу=)

Марюхнич Г. А.
2010-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.0 .01 № 2373-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 2 .
Україна. Закон. Про обіг векселів в Україні : від 5 квітня 2001 р. №2374 // Все про бухгалтерський облік. - 2006. - №16(14 лютого). - С. 41-47.
***
65.9(4УКР)26 Д 30
Демківський, Анатолій Васильович. Вексельна справа [Текст] : навч. посібник / А.В. Демківський. - К. : Либідь, 2003. - 336 с.

65.26 М87
Мошенський, Сергій Захарович. Еволюція векселя [Текст] : монографія / С.З.Мошенський. - К. : ПоліграфКонсалтинг, 2005. - 432 с. - Бібліогр.: с. 413-431.

67.9(4УКР)302 В26
Вексельний обіг в Україні: Законодавство, коментарі, роз`яснення, практика судів, зразки документів [Текст] : зб. / Авт.-упоряд. О.М. Єфімов. - К. : ВСЕУВИТО, 2003. - 480 с. - (Юридична бібліотека).

65.9(4УКР)26 Л53
Лечига, Йосиф Йосифович. Вексельний обіг [Текст] : навч. посіб. / Й. Й. Лечига ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 164 с.

65.26 М87
Мошенський, Сергій Захарович. Вексель. Базові концепції [Текст] / С. З. Мошенський. - К. ; Рівне : Планета-Друк, 2007. - 1202 с. : табл. - Бібліогр.: с.1189-1201 . - Бібліогр. у підрядк. прим.

Єфімов, О. Застосування векселів у зовнішньоекономічній діяльності. [Текст] / О. Єфімов
// Бухгалтерія. - 2002. - №43/1-2. - С. 188-191.
Педь, І. Застосування векселів при імпортних операціях. [Текст] / І. Педь // Економіст. - 2002. - №11. - С. 44-45.
Мельник, І. Вексель як документ в нотаріальному процесі [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України . - 2006. - №2. - С. 54-57.
Мельник, І. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному провадженні про протест векселя [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України. - 2006. - №5. - С. 103-106.
Мельник, І. Суть і значення нотаріального провадження про протест векселя [Текст] : общественно-политическая литература / І. Мельник // Право України. - 2005. - №11. - С. 107-110.
Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливості вартості векселів [Текст] / Амеліна О.В.
// Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 184 - 193. - Бібілогр.: с. 193 (18 назв)
Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів [Текст] : постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 8 червня 2007 р. // Адвокат. - 2007. - №6. - С. 49-56
Фещенко, Наталія. Зловживання у сфері вексельного обігу та заходи щодо їх попередження [Текст] / Н. Фещенко // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 162-165. - Бібліогр.: 8 назв
Мирославський, Сергій. Проблеми застосування інституту недійсності до векселя та їх подолання [Текст] / С. Мирославський // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. - С. 150-153. - Ббібліогр.: 8 назв
Ніконова , М. В. Механізм часткової компенсації як складова активізації використання аграріями векселів [Текст] / М.В. Ніконова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 157- 160. - Бібліогр.: 14 назв
Ємельянов, Артур Станіславович. Становлення вексельного законодавства в Україні [Текст] / А. С. Ємельянов // Часопис Київського ун-ту права. - 2007. - № 3. - С. 132-137. - Бібліогр. в кінці ст.
Дегтяренко , А. В. Правове забезпечення фінансових трансакцій [Текст] / А.В. Дегтяренко
// Економіка АПК. - 2007. - № 9. - С. 67-73. - Бібліогр. у прим.
Білик, Р. Р. Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні [Текст] / Р.Р. Білик // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 91-99. - Бібліогр.: 5 назв.

Фурдичко, Л. Є. Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні [Текст] / Л.Є. Фурдичко // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 131-139. - Бібліогр.: 5 назв.