Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2590

Доброго дня!
Будь ласка, допоможіть добрати літературу до написання дипломної роботи на тему "Кредитування підприємств, облік та аналіз кредитних операцій"
Особливо цікавлять різноманітні аналітичні та практичні статті у друкованих та електронних виданнях.
Дякую

Катерина Пасічник
2010-04-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Наша відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)268 В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні фінансово-кредитні операції та електронні системи платежів у міжнародному бізнесі України [Текст] : монографія / Л.А.Віднійчук-Вірван ; Закарпатський державний університет. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 188 с. - Бібліогр.: с. 171-185.
65.26 К79
Кредитування та ризики [Текст] : навч. посіб. / М. П. Денисенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 480 с. : табл.

65.9(4УКР)26 Д53
Дмитренко, Микола Гаврилович. Кредитування і контроль [Текст] : навч. - метод. посіб. (у схемах і комент.) / М. Г.Дмитренко, В. С.Потлатюк. - К. : Кондор, 2005. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-295.

65.9(4УКР)26 Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Кредитування: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В.Д. Лагутін. - 4-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2004. - 215 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.26 П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович. Інвестиційне кредитування [Текст] : навч. посібник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2002. - 271 с.

65.9(4УКР)26 Д 53
Дмитренко, Микола Гаврилович.
Кредитування і контроль [Текст] : навч.-метод. посіб. (у схемах і коментарях) / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатюк. - К. : Кондор, 2009. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-295.

65.9(4УКР)26 О-54
Олійник, Олександр Миколайович. Довгострокове кредитування населення в Україні [Текст] : монографія / О. М. Олійник. - К. : Логос, 2008. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 145-155.

Кириленко С.Кредити та їх бухгалтерський облік/ С.Кириленко // Все про бухгалтерський облік. -1999. -№ 47. - С. 3-8
Журавська І.Фінансові кредити та їх податковий облік/ І.Журавська // Вісник податкової служби України. -1999. -№ 22. - С. 10-13
Воробієнко А.Банківські кредити: Види кредитів, кредитний договір та його укладання, забезпечення кредиту, податковий та бухгалтерський облік операцій з кредитами банків/ А.Воробієнко // Все про бухгалтерський облік. -2000. -27 жовтня. - С. 11-1
Кривоног, О. Л. Банківське кредитування малих підприємств [Текст] : общественно-политическая литература / О.Л. Кривоног // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 101-105.
Таряник, О. М. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами [Текст] : общественно-политическая литература / О.М. Таряник, М.В. Тітенкова // Фінанси України. - 2006. - №7. - С. 50-58.
Любунь, Олександр. Фінансова стратегія банків з довгострокового кредитування підприємств [Текст] : общественно-политическая литература / О. Любунь // Банківська справа. - 2006. - №3. - С. 80-82.
Бєлозерцев, В. Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві [Текст] / В. Бєлозерцев // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 58-61
Кириченко, О. А. Економічна безпека суб"єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування / О. А. Кириченко, М. В. Коніжай // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 83-99 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 24 назви

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3