Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-01-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=260

В яких підручниках можна знайти інформацію про історію (розвитку) бухгалтерського обліку

Сивак Олена Миколаївна
2009-01-12
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:


Зверніть увагу!


65.052(4УКР)
Д 19
Даньків, Йосип Якимович.
Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 206 с.


65.052
П 91
Пушкар, Михайло Семенович.
Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / М.С. Пушкар, Н.В. Гавришко, Р.В. Романів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 223 с.


65.052
Л 67
Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О.В. Лишиленко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 632 с. : табл. + Додатки с. 593-627.

65.052.9(4УКР)
Д19
Даньків, Йосип Якимович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . - К. : Знання, 2007. - 472 с. : іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с.381-384 . - Алф. покаж.: с.405-409 . - Предм. покаж.: с. 392-404.65.052(4УКР)
Б93
Бутинець, Франц Францович
Теорія бухгалтерського обліку [Текст : підручник/ Житомирський інтерн.-технолог. Ін-т.-2-ге вид., доп. І перероб.- Житомир: ПП «Рута» , 2000. ¬– 640 с.