Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2613

Допоможіть знайти літературу для написання контрольної роботи з предмету аналіз національної економіки на тему:"Види аналізу національної економіки"статистичний ,порівняльної статистики, динамічний.

Ларіонова Аня
2010-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

Багров В.П. Економічний аналіз : Навч. посіб./ В.П. Багров, І.В. Багрова; Дніпропетровська держ. фінансова академія. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-158 c.

Економічний аналіз : Навч. посібник/ Житомирський інженерно-технічний ін-т; За ред. Ф.Ф.Бутинець. -Житомир: Рута, 2003.-684 с.

Економічний аналіз : Навч. пос./ М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: КНЕУ, 2003.-556 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз : Навч. посіб./ Є.В. Мних, І.Д. Ференц. -Львів: Армія України, 2000.-144 c.

Череп А.В. Економічний аналіз : Навч. посіб./ А.В. Череп; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т. -К.: Кондор, 2005.-160 c.