Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2645

Добрий день допоможіть будь-ласка знайти відповідь на пару сторінок на запитання :Напрями зниження витрат виробництва на підприємствах України.Дякую за попередні відповіді.

Роман
2010-05-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.012
А35
Азьмук, Любов Анатоліївна.
Мікроекономічна теорія виробництва та витрат [Текст] : навч. - метод. посіб. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 153-156.

65.01
А 64
Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика [Текст] : підручник / Е. Боардмен, Д. Грінберг, Е. Вайнінг, Д. Веймер; Пер. з англ. - К. : АртЕк, 2003. - 568 с. - Алф. покаж.: с. . -Алф.-Предм. покаж.: с. . -Бібліогр.: с. 507-524.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

К 65.6-05
О 60
Операційні витрати на виробництво продукції, робіт і послуг [Текст] : статистичний бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад. І. В. Олексієнко [та ін.] ; відп. за вип. І. П. Зуй. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 19 с.

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович.
Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.

Ценклер, Н. І.
Взаємозв"язок витрат і виробництва [Текст] / Н.І. Ценклер, М.П. Бадида // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. - 2004. - Вип.4. - С. 22-27.

Партин, Г. О.
Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства [Текст] / Г.О. Партин // Фінанси України. - 2004. - №11. - С. 124-133.

Козаченко, Г. В.
Оцінювання трансакційних витрат підприємства [Текст] / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8. - С. 56-63.

Микитюк, Лариса.
Деякі аспекти системного підходу до вивчення витрат [Текст] / Л. Микитюк // Економіст. - 2006. - №4. - С. 16-19.

Єськов, Олексій.
Удосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах [Текст] / О. Єськов, І. Смірнова // Персонал. - 2006. - №10. - С. 19-21.

Яценко, В.
Методи прогнозування виробничих витрат [Текст] / В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35. - Бібліогр.: 5 назв

Гура, Надія.
Облік і капіталізація фінансових витрат / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит . - 2008. - № 1. - С. 55-60. - Бібліогр. с. (3 назв.)

Партин, Г. О
Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання [Текст] / Г.О Партин // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 44-50. - Бібліогр.: 16 назв.

Шумило , Ю. О.
Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві / Ю. О. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 13-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Проскура, К. П.
Податкові аспекти управління витратами підприємства / К. П. Проскура, Г. О. Зінов"єв // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 255-262 : табл., рис. - Бібліогр.: 14 назв

Корінько, М. Д.
Концептуальні основи управління витратами суб"єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин / М. Д. Корінько, Г. Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 126-132. - Бібліогр.: 16 назв