Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2653

Добрий день!Підскажіть ,будь ласка, літературу на тему "Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємства".Дякую

Романюк М.М.
2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! З фондів нашої бібліотеки Ви можете отримати наступну літературу:

Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : Монографія/ О.І. Барановський; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К., 2004.-760 c.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: Монографія/ М.М. Єрмошенко. -К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001.-309 с.

Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави : навч. посіб./ А.І.Сухоруков, О.Д.Ладюк; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Центр учбової літератури, 2007.-192 c.

Смирнов С. М. Проблеми впровадження інформаційних технологій у систему управління фінансовою безпекою регіонів/ С. М. Смирнов // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 10. - C. 182 - 188. -Бібліогр.: с. 187 - 188.

Шелест В.В. Управління фінансовою безпекою довірчого товариства/ В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 3. - C. 181- 184.

Макарюк О.В. Напрями забезпечення фінансової безпеки через регулювання інвестиційного ринку/ О. В. Макарюк // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 6. - C. 38-42.

Мойсеєнко І.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання/ І. П. Мойсеєнко, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 10. - C. 239-244.

Гринюк Н.А. Фінансова безпека України: макроекономічний аспект управління / Н.А. Гринюк // Проблеми науки. -2009. -№ 10. - C. 22-28.

Шелест В.В. Методичний підхід до оцінки і забезпечення належного рівня фінансової безпеки довірчих товариств/ В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 12. - C