Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2656

Добрий день , допоможіть мені знайти інформацію до дипломної роботи на тему " Особливості організації та планування туристичної діяльності на регіональному рівні" Дякую ВАМ!!!!

наташа
2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : Навч. посіб./ В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. -К.: Альтерпрес, 2004.-288 c.

География туризма : учеб. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по напр. подгот. 100200 (специальности 100201) "Туризм"/ А. Ю. Александрова ; под ред. А. Ю. Александрова. -Второе изд., испр. и допол.. -М.: КНОРУС, 2009.-592 c.

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб./ Є.В. Панкова; М-во культури і мистецтв України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. -К.: Альтерпрес, 2003.-352 c.

Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : Навч. посібник/ В.К. Федорченко; Передм. В.А.Смолій. -К.: Вища школа, 2002.-195 с.

Іртлач М.О. Інструменти маркетингу територій у вирішенні проблем регіональної економіки / М.О. Іртлач // Маркетинг в Україні. -2009. -№ 1. - C. 42-45.

Гуткевич С.О. Проблеми діяльності підприємств туристичної сфери і шляхи їх розв"язання/ С. О. Гуткевич, Л. А. Дяченко // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 11. - C. 63-70.

Балашова Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки/ Р. І. Балашова // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 3. - C. 131-137.