Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2657

порекомендуйте, будь-ласка ,якусь літературу для моєї курсової"Кейнсіансько-неокласичний синтез"

2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : навч. посіб./ В.М.Лісовицький; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-224 c .

Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : навч. посіб./ П.П.Мазурок. -2-е вид., стер.. -К.: Знання, 2006.-480 c.

Мочерний С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посіб/ С.В. Мочерний, М. В. Довбенко. -2-е вид., доп.. -Львів: Новий Світ- 2000, 2005.-488 c.

Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Економічна історія індустріальної цивілізації : навч. посіб./ П. В. Проскурін; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -Вид. 2-е, допов. і переробл.. -К.: КНЕУ, 2008.-400 c.

Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навч. посібник/ П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. -3-є вид., випр. -К.: Знання- Пресс, 2002.-514 с.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Остапчук А. Д. До аналізу наукових поглядів на формування ринкових відносин/ А. Д. Остапчук, Р. П. Саблук // Економіка АПК. -2009. -№ 1. - С.86-88. -Бібліогр. в прим.

Воронін А. Сучасний погляд на кейнсіанську модель економічного циклу/ А. Воронін, В. Вовк // Економіка України. -2009. -№ 3. - C. 58-64. -Бiблiогр. в пiдрядк.