Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2658

Допоможіть знайти літературу для написання курсової на тему: франчайзинг в готельній
Індустрії.Бажано електронний варіант

2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)43 Ф84
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Мунін [та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Трофименко ; О. О. Гаца ; Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Кондор, 2008. - 370 с. : табл. - Бібліогр.: с. 345-350.

65.09Д 29
Дельтей, Жерар. Франчайзинг [Текст] : научное издание / Жерар. Дельтей; Пер. с фр.; Под ред. В.И. Черенков. - СПб. : НЕВА, 2003. - 128 с. - (Школа бизнеsа).

65.42П 16
Панкратов, Ф. Г. Комерційна справа [Текст] : навч. посібник / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серьогіна; Пер. з рос. - 2-е вид., випр. - Рівне : Вертекс, 2002. - 352 с.

65.9(4УКР)43 Н 59
Нечаюк, Лідія Іванівна. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с. -

65.9(4УКР)44 А 23
Агафонова, Людмила Григорівна. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. - 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351. - Бібліогр.: с. 298-308.


65.052.9(4УКР)244 К68
Король, Світлана Яківна. Бухгалтерський облік у готельному господарстві [Текст] : навч. посіб. / С. Я.Король ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 354 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)44 М 50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. ; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. : мал. - Бібліогр.: с. 448-458.

65.44 В67
Волков, Юрий Федорович. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии туризма"] / Ю. Ф. Волков. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 640 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 632-635.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9