Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=266

Підскажіть будь ласка, я пишу диплом на тему Податкові платежі як обєкт обліку та економічного аналізу, але не знаю що запропонувати в третьому розділі, а саме шляхи покращення податкових платежів не тільки в Україні а іна підприємтсві?

Селіванова Ірина Олексіївна
2009-01-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:

65.9(4УКР)26
В 19-563687
Василик, О. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 608 с.

65.9(4УКР)26
О58
Онисько, С. Податкова система [Текст] : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. – Львів : Новий Світ–2000, 2004. – 310 с.

65.9(4УКР)29
С42
Скіб'як, А. Ю. Податкова система та порядок оподаткування громадян і суб`єктів підприємницької діяльності [Текст] : інформ.-метод. посіб. / А.Ю. Скіб'як, І.Г. Діус; Упоряд. О.А. Ткаченко, І.Г. Діус ; Закарпатська облдержадміністрація, Управління у справах сім'ї та молоді, Держ. податкова адміністрація у Закарпатській області, Закарпатський обл. молодіжний центр праці. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 64 с.

65.26
Я49
Якушик, І. Податки в країнах світу [Текст] : довідник / І.Д. Якушик, Я.В. Литвиненко. – К. : " МП Леся", 2004. – 480 с.

65.9(4УКР)26
І 20
Іванов, Ю. Податкова система [Текст] : підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

65.9(4УКР)26
Д58
Довгалюк, В. І. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 320 с. : табл.


65.9(4УКР)26
Г12
Гавриленко, Н. В. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Гавриленко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2007. – 328 с.

Еш, С. Податкова система України [Текст] : наочний посібник / С. М. Еш. – К. : Кондор, 2008. – 108 с.

Гавриленко, Н. Податкова система [Текст] : практикум / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2008. – 352 с.

Огліх, В. Шляхи реформування податкової системи України у напрямку забеспечення сталого економічного розвитку [Текст] / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст. – 2007. – N 11. – С. 26-29 .

Борейко, В. Шляхи підвищення ефективності податкового та соціального законодавства / В. Борейко // Економіка України. – 2007. – N 9. – С. 30-37. – Бібліогр.: с. 30-34, 36

Василькова Т. Удосконалення планування податкових платежів // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 36- 39.

Флісак Н. Шлях реформування податкової системи України // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 1-2. – С.7-10.


Лаба М. Складний процес реформування: Запрошення до громадського обговорення проблем податкової системи // Вісн. податк. служби України. – 2005. – № 45. – С.10-11.

Сторожук О. Облік та оптимізація оподаткування // Вісн. податк. служби України. – 2006. – № 6. – С. 58-60.

Горохов В. Проблемні питання та перспективи розвитку справляння місцевих податків і зборів // Вісн. податк. служби України. – 2004. – № 40. – С. 59-64.