Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2660

Шановні, допоможіть підібрати літературу за такими питаннями:
1.Виникнення та розвиток аудиторської діяльності в Україні.
2.Поняття та значення аудиторської діяльності в Україні.
Дякую за допомогу!

Тоньця
2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Іванова Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб./ Н. А. Іванова, О. В. Ролінський; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-214 c.

Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності : Монографія/ А.В. Бодюк. -К.: Кондор, 2005.-356 с.

Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник/ Ф.Ф. Бутинець. -2-е вид., переробл. та доп.. -Житомир: Рута, 2002.-672 с.

Гончарук Я.А. Аудит : навч. посіб./ Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. -3-тє вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2007.-448 c. + Додаток. -Бібліогр. в кінці розд.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація : Монографія/ Н.І. Дорош. -К.: Знання, 2001.- 404 с.

Іванова Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб./ Н. А. Іванова, О. В. Ролінський; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-214 c.

Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А. Ж. Пшенична; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-320 c.

Івахненков С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід/ С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 10. - C. 38-44.

Звєрєв М. М. Поняття суб’єктів аудиторської діяльності та їх ознаки/ М. М. Звєрєв // Держава і право. -2009. -Вип. 45. - C. 338-343. -Бібліогр. наприкінці ст.

Голяш І. Аудит прогнозної фінансової інформації: проблеми та перспективи розвитку/ І. Голяш, Н. Галушка // Журнал європейської економіки. -2009. -Т. 8 (№ 4). - C. 447 - 455.. -Бібліогр. наприкінці ст.

Піскова Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту/ Ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. -2010. -№ 2. - C. 32-38.

Куреза Т. сторико-правові передумови виникнення та здійснення аудиторсткої діяльності в Україні/ Т. Куреза // Підприємництво, господарство і право. -2010. -№ 2. - C. 52-55. -Бібліогр.: 9 назв.