Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2662

Допоможіть, будь ласка, знайти докладну та вичерпну інформацію щодо надання податкових пільг при справлянні прямих і непрямих податків та інших зборів і платежів. А також підручники, монографії, статті за 2008-2010 рр. про пільгове оподаткування в Україні. Дякую.

Ольга
2010-05-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

Бечко П.К. Основи оподаткування : навч. посіб./ П. К. Бечко, О. А. Захарчук; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-168 c.

Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку : монографія/ В. С. Загорський. -Х.: ВД "ІНЖЕК", 2008.-288 c.. -Бібліогр.: с. 272-285.

Оподаткування населення : навч. посіб./ А. В. Бодюк, С. П. Дусяк [та ін.]. -К.: Кондор, 2009.-202 c. :z-табл.. -Бібліогр.: с. 198-201.

Система оподаткування в Україні : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. -Х.: Право, 2008.-784 c.