Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2681

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, літературу по темі функціонування у літературі образів Антігони, Кассандри, Медеї. Дуже вдячна!

Ірина
2010-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


74.261
С 89
Султанов, Юрій Ібрагімович.
У світі античної літератури.Давньогрецька література.Література Стародавнього Риму [Текст] : посібник для вчителя / Ю.І. Султанов. - Харків : [б. и.], 2002СРанок,Веста. - 112 с. - (Скарбниця словесника).

83.3(0)
П22
Пащенко, Вадим Ілліч.
Антична література [Текст] : підручник / В. Пащенко, Н. І. Пащенко. - К. : Либідь, 2001. - 718 с.

83.3(0)3
А72
Антична література. Греція. Рим [Текст] : хрестоматія / Ніжин. держ. ун-т ім. М.В.Гоголя ; Упоряд. Т.В. Михед, Ю.В. Якубіна. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 864 с. - (в опр.) : 112.50 грн.

83.3(0)3
П32
Підлісна, Галина Натанівна.
Світ античної літератури [Текст] : литературная критика / Г. Н. Підлісна. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Наукова думка, 1989. - 168 с. - Бібліогр.: с. 162-166.

83.3(0)3
А72
Антична література [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : [Ант. міфологія. Ант. л-ра. Ант. риторика] / Миронова В.М., О. В. Михайлова [та ін.]. - К. : Либідь, 2005. - 488 с. : іл. - Бібліогр.: с. 470-486. - ISBN 966-0399-1 (в опр.) : 34 грн
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Султанов Ю.І. Животворні джерела античної літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002.- 2. - С.41-45.
Шкаруба Л.М. Особенности античной литературы и культуры // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003.- 11. - С.13-16.
Шкаруба Л.М. Конфлікт трагедії Евріпіда "Медея" / Л. М. Шкаруба, С. М. Шошура // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002.- 7. - С.53-56.
Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6