Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2699

І ще одне по дипломній на тему "УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СПД-ФІЗИЧНИХ ОСІБ"
ОСЬ ЦЕ:
Розділ 1. Теоретичні засади оподаткування СПД-фізичних осіб

1.1. Економічний зміст та значення оподаткування СПД-фізичних осіб

1.2. Становлення системи оподаткування СПД-фізичних осіб в Україні

СЕРГІЙ СВ!!!
2010-05-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні джерела, які Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

Бечко П.К. Основи оподаткування : навч. посіб./ П. К. Бечко, О. А. Захарчук; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-168 c.

Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність та її оподаткування : Навч. посібник/ Л.М. Гаєвська; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-218 с.

Ключник О.Л. Оподаткування доходів фізичних осіб/ О. Л. Ключник. - К.: ІКЦ "Леста", 2005.-44 c

Ляшенко Ю.І. Оподаткування в Україні : Практикум: Навч. посібник/ Ю.І.Ляшенко, О.В.Солдатенко; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь, 2003.-272 с

Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності : Навч. посібник/ В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. -К.: Кондор, 2003.-160 с.

Система оподаткування в Україні : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. -Х.: Право, 2008.-784 c.

Скіб'як А.Ю. Податкова система та порядок оподаткування громадян і суб`єктів підприємницької діяльності : Інформ.-метод. посіб./ А.Ю. Скіб'як, І.Г. Діус; Упоряд. О.А. Ткаченко, І.Г. Діус. - Ужгород, 2003.-64 c..

Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : Монографія/ Л.Л. Тарангул; Держ. податкова адмін. України Академія державного податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-286 с.


Костенко Ю. Деякі проблеми оподаткування доходів фізичних осіб в Україні/ Ю. Костенко // Економіка. Фінанси. Право. -2004. -№6. - C. 23-26.

Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб/ А.О. Нікітішин // Фінанси України. -2004. -№10. - C. 65-71.

Паєнко Т. Деякі аспекти оптимізації оподаткування корпоративних доходів/ Т. Паєнко // Економіст. -2004. -№10. - C. 37-39.

Ігнатишин М. Вплив альтернативного оподаткування на формування фінансових ресурсів суб"єктів глсподарювання/ М. Ігнатишин, М. Туряниця // Економіст. -2004. -№12. - C. 38-39.

Андрущенко В.Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування/ В.Л. Андрущенко // Фінанси України. -2005. -№1. - C. 36-43.

Оніщик Ю.В. Організація - платник податку як суб’єкт фінансово-правової відповідальності / Ю.В. Оніщик // Держава і право. -2007. -Вип. 36. - C. 332-337. -Бібліогр.: 26 назв.

Трубін І. Проблеми оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб/ І. Трубін // Економіка. Фінанси. Право. -2007. -№ 12. - C. 18-20. -Бібліогр. в кінці ст.: 5 назв.

Бодюк А. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб/ А. Бодюк, В. Дубель, С. Дусяк // Україна: аспекти праці. -2008. -№ 3. - C. 19-21.

Соколов М. Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних і фізичних осіб/ М. Соколов // Економіка України. -2009. -№ 8. - C. 30-41. -Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Чернявська Я. І. Чинники, що впливають на оподаткування в Україні/ Я. І. Чернявська // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 6. - C. 20-21. -Бібліогр. в кінці ст.

Краснокутська Л. Оподаткування філій підприємств у питаннях та відповідях/ Л. Краснокутська // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 12. - C. 48-52.