Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2751

Доброго дня.Допоможіть будьласка знайти інформацію для написання реферату на тему "Робота за сумісництвом" з предмету Управління персоналом.Дуже вдячна.

Маркіна Ольга mail: [email protected]
2010-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

Виноградський М.Д. Управління персоналом : навч. посіб./ М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. -2-е вид.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-502 c.

Калина А.В. Економіка праці : Навч. посіб./ А.В. Калина; Міжрегіональна академія управління персоналом. -К.: МАУП, 2004.-272 c.

Менеджмент персоналу : Навч. посіб./ В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -2-е вид., без змін. -К.: КНЕУ, 2006.-400 c.

Савельєва В.С. Управління персоналом : Навч. посіб./ В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. -К.: Професіонал, 2005.-336 c.

Лавріненко О.В. Поняття та ознаки сумісництва за трудовим правом: теоретичні аспекти питання / О.В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. -2005. -№5. - C. 28-35.

Лавріненко О.В. Механізм правового регулювання сумісництва у трудовому праві: проблеми застосування та напрями його удосконалення / О.В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. -2005. -№8. - C. 25-32.

Хуторян Н. Правове регулювання сумісництва наукових та науково-педагогічних посад: парадокси законодавства і практики/ Н. Хуторян // Юридична Україна. -2006. -№8. - C. 4-7.

Договори, сумісництво, звільнення... / Рубрику веде Ю. Шевчук // Українська культура. -2007. -№ 10. - C. 46-47.

Медведєва Т. Оплата праці на підприємствах суміщення або сумісництва обов’язків/ Т. Медведєва // Праця і Закон. -2010. -№ 4. - C. 11 - 14.