Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2753

Допоможіть, будь ласка, за підпором літератури на таку тему: "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ПЛАТІЖНИМИ"

Вікторія
2010-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Васюренко О.В. Банківські операції : Навч. посіб./ О.В.Васюренко. -3-є вид., стереотип.. -К.: Знання, 2002.-255 c. + Додатки: с. 209-251. -(Вища освіта ХХІ століття).

Вовчак О.Д. Банківська справа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-560 c. :z-табл.. -(Вища освіта в Україні).

Косова Т.Д. Банківські операції : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-372 c.

Леончук І.Д. Операції центрального банку : Навч. посіб./ І.Д. Леончук; Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. -К.: Алерта, 2005.-144 c.

Пиріг С.О. Платіжні системи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ С. О. Пиріг; М-во освіти і науки України, Луц. держ. техн. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-240 c.

Череп А.В. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А. В. Череп, О. Ф. Андросова. -К.: Кондор, 2008.-408 c.

Корнєєв В. В. Фінансові послуги на ринку платіжних карток/ В. В. Корнєєв, О. О. Бадзим // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 4. - C. 97 - 101. -Бібліогр.: с. 101.

Харченко В. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками/ В. Харченко // Вісник Національного банку України. -2010. -№ 5. - C. 44-52.