Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-06-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2755

Доброго дня.підскажіть яку можно використати літературу за 2009-2010 при висвітленні питань про цінні папери в Україні.Дякую.

Колісник анна Володимирівна
2010-06-03
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою, яку Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

Павлов В.І. Цінні папери в Україні : навч. посіб./ В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Терноп. акад. нар. госп-ва. -[Вид. 2-е, допов.]. -К.: Кондор, 2009.-400 c.

Заблоцький М. Б. Регіональні рівні управління і регулювання підвищення капіталізації цінних паперів [Текст] / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. - 2009. - № 1.- С.208-215.

Буй Т.Г. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів / Т. Г. Буй // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 190-197.

Альошина Л. Е. Теоретичні аспекти формування ринкової вартості акцій українських підприємств [Текст] / Л. Е. Альошина // Регіональна економіка. - 2009. - № 2.- С.81-87.

Мошенський С.З. Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів [Текст] / С. З. Мошенський // Фінанси України. - 2009. - № 7.- С.54-63.

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 рік [Текст] // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 7-8. - С. 1 - 119.

Калинець К. С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні [Текст] / К. С. Калинець // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 182-190.

Рак Р.В. Інновації на ринку державних цінних паперів України [Текст] / Р. В. Рак // Фінанси України. - 2009. - № 12.- С.72-80.

Головко А. Рекомендації ISSA-2000 та передумови їх впровадження на вітчизняному ринку цінних паперів [Текст] / А. Головко // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 1. - С. 9 - 13.

Герасименко О.М. Інформаційна безпека торговців цінними паперами [Текст] / О. М. Герасименко // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 1. - С. 18-21.

Науменкова С.В. Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні [Текст] / С. В. Науменкова, Т. Г. Буй // Фінанси України. - 2010. - № 2.- С.89-101.

Долинський, Леонід. Моделювання надійності та вартості векселів за умов часткового погашення вексельних зобов'язань солідарними боржниками [Текст] / Л. Долинський, А. Галкін // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 3. - С. 30-35.

Кількісні параметри вітчизняного ринку цінних паперів // Фінансовий ринок України. -2010. -№ 3. - C. 7.

Івахненко І. С. Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів/ І. С. Івахненко // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 4. - C. 212 – 218.