Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Скачать Массовая радиобиблиотек


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-06-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2775

Податковий аналіз

2010-06-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:


Гавриленко Н.В. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Гавриленко, 2007. - 328 с.

Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : підручник/ Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. -3-є вид., переробл. і допов.. -К.: Знання, 2008.-488 c.

Крисоватий, Андрій Ігорович. Податковий менеджмент [Текст] : Навч. посіб. / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, 2004. - 308 с.

Литвиненко, Ярослав Васильович. Податкова політика [Текст] : Навч. посібник / Я.В. Литвиненко, 2003. - 224 с.

Онисько, Стефанія Михайлівна. Податкова система [Текст] : Підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина, 2004. - 310 с.

Паранчук, Степан Васильович. Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С.В.Паранчук, Є.М.Романів, О.С.Червінська, 2005. - 278 с.

Прусс, Володимир Митрофанович. Податки та податкова система України [Текст] : навч. посіб. / В. М. Прусс, Н. Г. Шпак, В. М. Пітерська, 2009. - 160 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник/ Ю. С. Цал-Цалко. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-568 c.

Шиш А.М. Системний підхід до аналізу податкових відносин / А.М. Шиш // Економіка. Фінанси. Право. -2005. -№10. - C. 8-13.

Вітлінський В.В. Аналіз діяльності податкової системи України / В.В. Вітлінський, А.В. Скрипник // Фінанси України. -2005. -№12. - C. 19-31.

Криклій А.С. Компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжних податкових систем [Текст] / А.С. Криклій // Економіка та держава. - 2007. - № 1. - С. 20-23

Бурденко І. М. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки [Текст] / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 4. - С. 67 - 73

Опарін В. М. Аналіз переміщення тягаря акцизів в умовах податкової системи України [Текст] / В. М. Опарін, А. В. Іванченко // Фінанси України. - 2007. - № 4.- С.77-87

Гончарова Л.І. Економічний аналіз у сфері оподаткування як підгрунтя планування та прогнозування податкових надходжень / Л. І. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 219-226