Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
На веб-сайте этой компании есть дилер bobcat техника


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-06-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2790

Підкажіть, будь-ласка, літературу по бух.обліку агропідприємств.

Смірнова Орина
2010-06-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ П. Й. Атамас; Дніпропетр. ун-т економіки та права . -К.: Центр учбової літератури, 2008.-392 c.

Бухгалтерський і податковий облік на сільськогосподарських підприємствах : учебное пособие/ Уклад. Ж. Голуб, В. Проніна. -К., 2005.-123 с.

Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб./ М. Г. Михайлов [та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Михайлов; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-470 c.

Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посібник/ Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк. -К.: Знання- Пресс, 2003.-206 с.

Должанський М.І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку : Навч. посібник/ М.І. Должанський, А.М. Должанский ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. -Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-496 с.

Лень В.С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закл. екон. спец./ В. С. Лень. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-440 c.

Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України : Підручник/ В.Я. Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий; За заг. ред. В.Я. Плаксієнко; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-492 c.

Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб./ Є. І. Свідерський; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -Вид. 2-е, без змін. . -К.: КНЕУ, 2009.-240 c.

Тивоненко І. Первинний облік : стан і вимоги в інженерній службі села. [Текст] / І. Тивоненко // Економіка АПК. - 2002. - №10. - С. 108.

Дугар Т. Умови визнання заборгованості при обліку розрахункових операцій [Текст] / Т. Дугар // Економіка АПК. - 2003. - №2. - С. 120-123.

Братчук Л.М. Шляхи удосконалення первинного обліку орендних відносин у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Л.М. Братчук // Економіка АПК. - 2003. - №12. - С. 88-93.

Знайко Ю. Сільське господарство і ПДВ: особливості звітності [Текст] / Ю. Знайко // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №34. - С. 9-11.

Капля І.В. Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 100-106.

Гончаренко, Наталія. Визначення фінансових результатів сільського господарства відповідно до вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи" [Текст] / Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 5. - С. 37-42

Кравцова А. В. Оцінка та облік тваринницької продукції в сільському господарстві [Текст] / А. В. Кравцова // Економіка АПК. - 2009. - № 3.- С.135-140