Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-06-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2793

Доброго дня. Допоможіть розкрити питання до курсової роботи з організації обліку розрахунків по оплаті праці "Економічний зміст оплати праці як обліково-економічної категорії" Дякую.

Галина
2010-06-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:


Гадзевич, О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. - К. : Кондор, 2008. - 402 с.

Єсінова, Ніна Ігорівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

Завіновська, Галина Терентіївна. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с. + Додатки: с. 273-286. - Бібліогр.: с. 298-299. -Алф. покаж.: с. 287-297.

Україна. Закони.
Закони України "Про охорону праці", "Про оплату праці" [Текст] : за станом на 18 груд. 2008 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2008. - 40 с. - (Закони України).

Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А. П. Ревенко // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - С. 70 - 80.

Пищуліна, Ольга Миколаївна. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України [Текст] / О. М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 134-141

Гамова О. В. Проблеми формування теоретичного підгрунтя управління фондом заробітної плати на підприємстві / О. В. Гамова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 50 - 57

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 2. - С. 6-12

Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці [Текст] / Є. В. Мица, О. С. Коровченко // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 91-93

Дієсперов В. Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідливості [Текст] / В. Дієсперов // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 32-37

Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 8. - С. 3-12

Шевчук Л.П. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю / Л. П. Шевчук, А. А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 249-255

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7