Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-07-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2813

Доброго дня! Яку літературу Ви могли б порадити для опрацювання теми магісторської роботи "Правове регулювання виборів в Україні"?

Старовицька Світлана
2010-07-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Богашева Н.В. Еволюція виборчого законодавства України (1989 - 2006 роки) [Текст] : Деякі аспекти / Н.В.Богашева, Ю.Б.Ключковський, Л.В.Колісецька, 2006. - 146 с.

Відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства [Текст] : Доповіді. Виступи: Матеріали наук.-практич. конференції (24 листопада 2005 р., М. Київ) / Інститут виборчого права, Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", 2005. - 188 с.

Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] : (за матеріалами науково-практичних конференцій та круглих столів) / Ін-т виборчого права, 2005. - 180 с.

Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : за станом на 15 червня 2007 року, 2007. - 208 с.

Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав [Текст] : монографія / П. П. Андрушко [та ін.], 2008. - 344 с.

Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : У редакції від 7 липня 2005 року (із змінами, внесеними Законами України від 17 листопада 2005 року, від 19 січня 2006 року та від 9 лютого 2006 року) / Інститут виборчого права, 2006. - 680 с.

Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні [Текст] : доповіді, виступи : матеріали круглого столу : м. Київ, 20 березня 2007 року / Ін-т виборчого права, 2007. - 160 с.

Залюбовська, Ірина Костянтинівна. Судовий контроль за реалізацією виборчих прав громадян як елемент забезпечення принципу верховенства права [Текст] : общественно-политическая литература / І.К. Залюбовська // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 253-259.

Пасенюк, Олександр. Вибори як виклик для української судової влади [Текст] : общественно-политическая литература / О.М. Пасенюк // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2007. - № 3. - С. 3-7.

Костишин, Роман Васильович. Передвиборна агітація як юридична категорія [Текст] : общественно-политическая литература / Р.В. Костишин // Держава і право. - 2007. - Вип. 37. - С. 218-225

Андрушко П.П. Коментар до Кримінального кодексу України з питань виборчого права [Текст] / П.П. Андрушко // Адвокат. - 2007. - №6. - С. 22-37. - Продовження. Початок див. Адвокат. - 2007. - №5.

Андрушко П.П. Коментар до Кримінального кодексу України з питань виборчого права [Текст] / П.П. Андрушко // Адвокат. - 2007. - №7. - С. 33-51. - Продовження. - Початок див. Адвокат. - 2007. - №5-6

Іванов П.С. Вибори [Текст] / Іванов П.С. // Персонал. - 2007. - № 9. - С. 54- 61

Кальченко, Сергій. Деякі аспекти нормативної регламентації передвиборної агітації через призму рішень судів за наслідками розгляду виборчих спорів [Текст] / С. Кальченко // Вибори та демократія. - 2008. - № 1. - С. 48-57

Заяць Н. Інститут імперативного мандату в контексті пропорційної виробничої системи [Текст] / Н. Заяць // Право України. - 2008. - №4. - С. 21-26

Красноголовець С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчих прав та права брати участь у референдумі: Порівняльний аналіз законодавства України та Угорської Республіки [Текст] / С. Красноголовець // Вісник прокуратури. - 2008. - №4. - С. 69-81

Смокович, Михайло. До проблеми нормативної регламентації процедури розгляду виборчих спорів [Текст] / М. Смокович, С. Кальченко // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2008. - № 1. - С. 35-57

Шалланд Л.А. Питання виборчого права. Випуск ІІ. Пряме та рівне голосування [Текст] / Л. А. Шалланд // Вибори та демократія. - 2008. - № 2. - С. 85-96.

Черновський О. Поняття і зміст пояснення сторін, третіх осіб, їхні представників як засобу доказування в аднімістративному судочинстві у справах, пов'язаних із виборами та виборчим процесом [Текст] / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України. - 2008. - № 10.- С.38-43

Богашов, Олексій. Функції системи виборчих комісій України [Текст] / Олексій Богашов // Вибори та демократія. - 2008. - № 3. - С. 12-18

Бердник , Інна Володимирівна. Питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму, фальсифікацію підсумків голосування та порушення законодавства про референдум [Текст] / І. В. Бердник // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 540-545

Андрійцьо, Василь Дмитрович. Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних з порушенням виборчого процесу [Текст] / В. Д. Андрійцьо // Наше право. - 2008. - № 4. ч. 1. - С. 5-8

Гаврилова А. Єдиний державний реєстр виборців України [Текст] / А. Гаврилова // Юридический вестник. - 2008. - № 1. - С. 40-48.

Чемсак Ю. Виборча система як категорія державознавства: конституційно-правовий аспект [Текст] / Ю. Чемсак // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 7-9

Анчукова, Марина Вікторівна. Кримінально-правовий захист таємниці голосування (ст.159 КК України) [Текст] / М. В. Анчукова // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - С. 494-500

Альонкін, Олексій. Виборче право як складова політичних гарантій права людини на свободу світогляду й віросповідання [Текст] / О. Альонкін // Вибори та демократія. - 2009. - № 1. - С. 13-17

Бабенко К. Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України [Текст] / К. Бабенко // Юридична Україна. - 2009. - № 8. - С. 41-46

Селіванов, Анатолій. Виборче право в контексті конституційної реформи [Текст] / А. Селіванов // Вибори та демократія. - 2009. - № 2. - С. 5-9.

Дерев’янко, Сергій Миронович. Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах : порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу [Текст] / С.М. Дерев’янко // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. - С. 218-223

Луговий, Ігор Олесандрович. Правові підстави забезпечення правопорядку органами внутрішніх справ під час проведення виборів [Текст] / І. О. Луговий // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4. - С. 97-103

Максакова, Руслана. Правовий статус та організація роботи членів дільничих виборчих комісій : проблеми реалізації законодавства і пропозиції щодо його вдосконалення [Текст] / Р. Максакова, О. Яркіна // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2-3. - С. 58-62.

Богашов, Олексій. Порівняльна конституційно-правова характеристика вищих виборчих органів України, Російської Федерації та Республіки Білорусь [Текст] / Олексій Богашов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2-3. - С. 89-92

Мозоль, Станіслав Анатолійович. Суб’єкти запобігання злочинам проти виборчих прав громадян [Текст] / С. А. Мозоль // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 430-434

Маляр, Ганна Василівна. Проблеми дослідження електоральної злочинності [Текст] / Г. В. Маляр // Наше право. - 2009. - № 4. ч. 2. - С. 96-99

Стаднік, Олег. Поняття та класифікація принципів виборчого права [Текст] / О. Стаднік // Вибори та демократія. - 2009. - № 3. - С. 25-30

Костишин, Руслан Васильович. Відкриті партійні списки : доцільність впровадження та проблеми їх реалізації [Текст] / Р. В. Костишин // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 169-176

Лойко, Лариса Іванівна. Забезпечення прав національних меншин у контексті президетських виборів [Текст] / Л. І. Лойко // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 617-620

Донцова О. Правові засади партійної та виборчої систем України: аналіз вітчизняного та світового досвіду / О. Донцова // Персонал. - 2009. - N 4. - С. 52-57

Берднік, Інна Володимирівна. Особливості предмета фальсифікації виборчих документів та документів референдуму [Текст] / І. В. Берднік // Держава і право. - 2010. - Вип. 47. - С. 527-533

Гудзь Л. Наукові дослідження інституту забезпечення виборчих прав громадян України: вітчизняна та закордонна практика [Текст] / Л. Гудзь // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 5 . - С. 102-105

Шумляк, Ольга. Правове регулювання діяльності органів Державного реєстру виборців [Текст] / Ольга Шумляк // Віче. - 2010. - № 12. - С. 26-29