Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-08-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2851

Доброго дня! Допоможіть будьласка знайти матеріал на тему "Особливості фінансування в оборотні активи підприємства". Щиро дякую!

Ступак Вадим Олександрович
2010-08-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29А 72
Антонов, Валерій Миколайович. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 403-404. - ISBN 966-364-074-Х : 41 р.

65.26К89
Кузьменко, Людмила Валентинівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 256 с. - ISBN 966-7914-72-0 : 12 грн

65.29 К78
Крамаренко, Галина Олександрівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О.Є Чорна ; Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 520 с. + Додаток с. 469-476. - Бібліогр.: с. 507-513. - ISBN 966-364-151-7 (в опр.) : 35 грн

65.2 Б 68
Бланк, Игорь Александрович. Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2). - ISBN 966-521-188-9 : 35 грн.


65.29 К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 307-313. - ISBN 978-966-364-652-7 (в опр.) : 60 грн