Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Осуществляем ответственное хранение грузов на Павелецкой и других складах.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-08-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2857

Допоможіть знайти матеріал по темі: Механізми управління діяльністю вітчизняних підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів. Попередньо дякую!

Віталій
2010-09-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65.29 П83
Протопопова, Валентина Остапівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с. - ISBN 966-7634-47-7 : 21 грн.

65.29 Ш 35
Швиданенко, Генефа Олександрівна. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства [Текст] : монографія / Г.О. Швиданенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 192 с. - ISBN 966-574-396-1 : 27.60 р.

65.29Е 45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с. - ISBN 966-7942-61-9 : 6.50 р.

65.9(4УКР)29 П 17
Папаіка, Олександр Олексійович.
Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації [Текст] : монографія / О.О. Папаіка ; Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 248 с. - Бібліогр.: с. 242-246. - ISBN 966-617-178-3 : 12 р.

65Ф 86
Фремут, Вальтер. Як функціонує наша економіка? [Текст] : актуальні питання економіки / В. Фремут, Г. Рааб; Пер. з нім, Відпов. за вип. Я.А. Наконечний. - Львів : Світло й тінь, 1997. - 192 с. - ISBN 966-95134-0-5 : 5 р.

65.9(4УКР)29 В 18
Варналій, Захарій Степанович.
Мале підприємництво: основи теорії і практики [Текст] : научно-популярная литература / З.С. Варналій; З.С. Верналій. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Знання, 2005. - 304 с. : табл. + Додатки с. 271-302. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-620-235-2 : 24.61 р.

65.29 Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94. - ISBN 966-574-531-Х : 18.90 грн.

65.29 К78
Крайник, Ольга Петрівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська ; Національний ун-т "Львівська політехніка", Українська Академія державного управління при Президентові України. - 2-е вид., оновлене. і доп. - Львів : Інтелект-Захід, 2005. - 296 с. - Бібліогр.: с. 288-292. - ISBN 966-7597-48-2 : 30.50 грн.

65.29 К 90
Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205. - ISBN 966-8340-66-3 (в опр.) : 48 грн
65.29 Ф33
Федорова, Валентина Андріївна. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Федорова, О. А. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 230 с. : табл. - Бібліогр.: с. 224-228. - ISBN 978-966-364-711-1 (в опр.) : 51 грн

65.29 З-24
Залуцький, Іван Романович.
Планування і діагностика діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 320 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 318-319. - ISBN 978-966-418-106-5 : 60 грн

65.30П24
Пєліхов, Євгеній Федорович.
Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пєліхов ; М-во освіти і науки України. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 279-283. - ISBN 978-966-2143-17-1 (в опр.) : 75 грн