Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-01-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=291

Доброго дня. Тема моєї дипломної роботи "Мотивація праці в галузі рослинництва".
Мене цікавить література з данного питання бажано в електронному вигляді. Не обов"язково с.г. призначення. Дякую.

Пипоть Анна
2009-01-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
Р58
Робінс, Стефан П.
Основи менеджменту [Текст] : учебное пособие / С.П. Робінс, Д.А Де Ченцо; Перекл. з англ. А Олійник. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. - 671 с.

65.050.2
С 76
Стадник, Валентина Василівна.
Менеджмент [Текст] : посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. - К. : Академія : Академвидав, 2003. - 464 с.

65.9(4УКР)29
О-75
Осовська, Галина Володимирівна.
Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К. : Кондор, 2005. - 860 с. - Бібліогр.: с. 837-853.


65.29
М 50
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Автор. кол.: В.І. Крамаренко,, І.В. Ванеєва,, А.П. Дудар та ін., За ред. В.І. Крамаренко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 248 с. - Бібліогр.: с. 242- 246.


65.050
О-75
Осовська, Галина Володимирівна.
Основи менеджменту. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. - К. : Кондор, 2005. - 581 с.


65.9(4УКР)24
М36
Махсма, Марія Борисівна.
Економіка праці [Текст] : посіб. для розв'язування задач : сб. задач / М.Б. Махсма; Європейський ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 73 с.


65.24
Б74
Богоявленська, Юлія В'ячеславівна.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 2005. - 332 с. : табл. - Бібліогр.: с. 324-329.


65.050
М91
Мурашко, Микола Іванович.
Менеджмент персоналу [Текст] : навч.-практ. посіб. / М.І. Мурашко. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 312 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 309-311.


65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Ніна Ігорівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2004. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.


65.9(4УКР)24
К17
Калина, Алла Василівна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / А.В. Калина ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 272 с.


65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Ніна Ігорівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.