Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=294

Добрий вечір, допоможіть мені будь-ласка знайти 2теми:"ПРИНЦИПИ ТА ПОБУДОВА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ"та "ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ тА ЗБОРІВ"

Студентова МАРИНА ОЛЕГІВНА
2009-01-23
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
65.9(4УКР)26
Л 99
Ляшенко, Ю.
Оподаткування в Україні [Текст] : практикум: навч. посібник / Ю.І.Ляшенко, О.В.Солдатенко ; Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь : [б. и.], 2003. – 272 с.

65.9(4УКР)26
Л 64
Литвиненко, Я.
Податкова політика [Текст] : навч. посібник / Я.В. Литвиненко. – К. : МАУП, 2003. – 224 с. : іл.

65.9(4УКР)26
О58
Онисько, С.
Податкова система [Текст] : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. – Львів : Новий Світ- 2000, 2004. – 310 с. : табл.

65.9(4УКР)29
С42
Скіб'як, А. Ю.
Податкова система та порядок оподаткування громадян і суб`єктів підприємницької діяльності [Текст] : інформ.-метод. посіб. / А.Ю. Скіб'як, І.Г. Діус; Упоряд. О.А. Ткаченко, І.Г. Діус ; Закарпатська облдержадміністрація, Управління у справах сім'ї та молоді, Держ. податкова адміністрація у Закарпатській області, Закарпатський обл. молодіжний центр праці. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 64 с.

67.9(4УКР)302
О75
Основи податкового законодавства [Текст] : збірка основних законодавчих актів / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет ; уклад. Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. – 3-є вид., перероб. і доп. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 454 с.


65.9(4УКР)26
К82
Крисоватий, А.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима ; Терноп. акад. нар. госп-ва. Ін-т фінансів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 308 с.


65.9(4УКР)26
І 20
Іванов, Ю.
Податкова система [Текст] : підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

67.9(4УКР)302
Г27
Гега, П.
Основи податкового права [Текст] : навч. посіб. / П.Т. Гега, Л.М. Доля. - 4-е вид., пероб. і доп. – К. : Знання, 2003. – 312 с.

65.9(4УКР)26
Д58
Довгалюк, В. І.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

65.9(4УКР)26
Г12
Гавриленко, Н. В.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Гавриленко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2007. – 328 с.

65.9(4УКР)26
П29
Петленко Ю.В.
Місцеві фінанси : Опорний конспект лекцій/ Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. – К.: Кондор, 2004. – 282 с.

65.9(4УКР)26
Р32
Рева Т.М.
Місцеві фінанси : навч. посіб./ Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 c.

Перощук З. Економічно невиправдані надходження місцевих податків і зборів - основна організаційно - правова причина незабезпеченості місцевих бюджетів власними доходами [Текст] / З. Перощук // Право України. – 2008. – № 6.– С.83-85.

Сунцова О.О. Оптимізація місцевих податків і зборів та оцінка податкової конкуренції як чинники регіонального розвитку [Текст] / О.О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С. 134- 141.

Ославський М. Особливості фінансрво - правового ргулювання місцевих податків і зборів [Текст] / М. Ославський // Право України. – 2007. – № 11. – С. 77 – 80.

Ославський М. Правовий аналіз системи місцевих податків і зборів в Україні [Текст] / М. Ославський // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 48-51.


Артеменко О. Місце і роль державної податкової служби у системі управління. [Текст] / О. Артеменко // Право України. – 2003. – № 2. – С. 113-117.

Бандурка О. Законність як принцип управління в органах державної податкової служби України [Текст] / О. Бандурка // Наше право. – 2004. – №1. – С. 29-34.

Шакірова О. Поліпшення правового захисту працівників державної податкової служби: організаційні фактори [Текст] / О. Шакірова // Вісник прокуратури. – 2003. – №11. – С. 74-79.

Долгий О. Класифікація інформації: зв"язок із забезпеченням безпеки працівників деравної податкової служби [Текст] / О. Долгий // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №11. – С. 75-79.

Чередніченко А.П. Актуальні проблеми та головні завдання реформування ДПС України [Текст] / А.П. Чередніченко // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 113-121.

Бандурка, О. Перспективи формування персоналу Державної податкової служби [Текст] / О.О. Бандурка // Наше право. – 2007. – №1. – С. 29-32.

Карпінський Б. А. Удрсконалення взаємин податкової служби з платниками податків [Текст] / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2. – С. 128–136.

Бортняк, К. Про особливості адміністративно-правового статусу працівника податкової служби [Текст] / К.В. Бортняк // Держава і право. – 2007. – Вип. 37. – С. 271-276.

Угровецький, О. Концептуальні засади реформування державної податкової служби України [Текст] / О. П. Угровецький // Наше право. – 2007. – № 4. – С. 80-84.

Жигаленко О.В. Удосконалення кадрового менджменту податкової служби: визначення профілю особи успішного співробітника податкової служби [Текст] / О. В. Жигаленко // Економіка та держава. – 2008. – № 3. – С. 38-41.

Гапоненко, Л. Державний контроль як засіб забезпечення законності у діяльності органів державної податкової служби України [Текст] / Л. В. Гапоненко // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 333-339.