Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Эксклюзивные предложения ортодонт гибкая система скидок.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-01-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=303

допоможіть,будь ласка,знайти інформацію про розвиток україни у другій половині 19 століття (відміна кріпосного права,реформи,розвиток закарпаття у складі австроугорщини)

форс карина
2009-01-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Ваш запит стосується двох різних тем, тому нам не зрозуміло якій більше потрібно було надати перевагу. Радимо Вам преглянути наступні джерела.

К 63.311
Ілько В.
Закарпатське село на початку ХХ ст. ( 1900 - 1919 рр. ) / Ілько В. - Лвів : Вид-во Лвів. ун-ту, 180 с. - 180 с. (Шифр К 63.311-088716)

К 63.3
К 26

CARPATIKA-КАРПАТИКА : Проблеми вітчизняної і зарубіжної історії з найдавніших часів до наших днів. Вип. 14 / Ювіл.зб. на пошану д-р іст. наук, проф. В. І. Худанича. - Ужгород, 2002. - 344 с.


К 63.311
Д 55
До історії національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ- поч. ХХ ст.) / Упорядкув. та пер. текстів Й. Кобаля; Передм. В. Худанича. - Ужгород : Карпати, 2001 . - 89 с.


К 63.311
М30
Марченко Г., Гранчак І.
Угорська радянська республіка 1919 року та її міжнародне значення : Матеріали до лекцій / Марченко Г., Гранчак І. - Ужгород, 1959. - 32 с.


К 63.311
К61

Коломиец И.
Социально-єкономические отношения и общественое движение в Закарпатье во второй половине ХІХ ст. : Сельск. хозяйство и аграр. отношения. Т. 1 / Коломиец И. - Томск : Из-во Томск. ун-та, 1961. - 404 с.

К 63.311
Т76
Троян М.
З історії західноукраїнських земель. Революційно-визвольна боротьба трудящих Закарпаття наприкінці 1918 - на початку 1919 рр. / Троян М.; Окремий відбиток. - К. : Вид-во Академії наук Україн. РСР, 1958. - 113 с.

.


Зінченко, Арсен.
Реформа 1861 р. в Україні як дискусійне поле історичної науки : общественно-политическая литература / А. Зінченко // Київська старовина. - 2006. - №2. - С. 33-45.
Довгань, Галина Віталіївна.
Правова охорона авторських прав на західноукраїнських землях у складі Австро - Угорщини з 1772 по 1918 рр. / Г. В. Довгань // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 196 - 202. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.