Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=316

Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти інформацію по такій темі- "Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу."

Олсана К.
2009-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути наступну літературу:

67.9(4УКР)304.1
Г 87
Громадяни у пошуках інформації: українські реалії [Текст] / Упоряд. І. Підлуська, С.А. Горобчишина. - К. : Агентство "Україна", 2005. - 180 с. + Додатки с. 104- 172.

76.0
Г97
Гутброд, Ганс.
Успішна комунікація в бізнесі та освіті [Текст] = Successful communication in business education : навч. посіб. / Г. Гутброд, О. Бєляков ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2006. - 206 с.

65.29
Л84
Лук'янець, Тамара Іванівна.
Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / Т.І. Лук'янець ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2004. - 524 с. - Бібліогр.: с. 522-523.

65.050
О75
Осовська, Галина Володимирівна.
Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Осовська ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2003. - 218 с. - Бібліогр.: с. 211-212.

60.56
Я80
Ясавеев, Искэндэр Габдрахманович.
Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации [Текст] : учебное пособие / И.Г.Ясавеев. - Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2004. - 200 с. - Библиогр.: с. 161-169.Розумний, М.
Суспільні ідеї та сучасні механізми комунікації [Текст] / М. Розумний // Політичний менеджмент. - 2004. - №6. - С. 32-37.

Куранова, Світлана.
Реалізація постулатів та максим комунікації в українському газетному дискурсі ХХІ ст. [Текст] / С. Куранова // Мандрівець. - 2006. - №5. - С. 50-54.
Чемеркін, С. Г.
Трансформації розмовного стилю в інтернет-комунікації [Текст] / С.Г. Чемеркін // Мовознавство. - 2007. - № 4-5. - С. 36-43. - Бібліогр.: 22 назви

Бондаренко, К.
Міграційна політика та засоби комунікації: аспекти формування взаємодії (досвід РФ) [Текст] / К. Бондаренко // Віче. - 2008. - № 1. - С. 56-58. - Библиогр. в конце ст.

Коваленко, С. М.
Етика ділової комунікації: Авторська навчальна програма [Текст] / С.М. Коваленко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №9. - С. 28-36.

Окландер, Михайло.
Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу [Текст] / М. Окландер, І. Литовченко // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. -
С. 29-35. - Библиогр.: с.35 (12 назв.)

Сидоров, Микола.
Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу [Текст] / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент. - 2008. - № 4. - С. 119-125. - Бібліогр. в кінці ст.

Челенко, Ю. В.
Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу / Ю. В. Челенко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N6. - С. 257- 261 : табл., схеми. - Бібліогр.: 10 назв

Борисов, В. А.
Текст як засіб наукової комунікації [Текст] / В.А. Борисов, Я.Ю. Сазонова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №33. - С. 25-26. - Библиогр. в конце ст.: 7 назв.

Маркова, В.
Теорія комунікації Маршалла Маклюена / В. Маркова // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 11. - С. 31 - 33 . - Бібліогр. с. 33 (6 назв)